Kako do sigurnog i snažnog starta uz kvalitetnu zaštitu od korova i bolesti?

Kako do sigurnog i snažnog starta uz kvalitetnu zaštitu od korova i bolesti?

Zaštita bilja - © BASF


Nova poljoprivredna sezona je pred nama, vreme je za odluku kako da na najkvalitetniji način zaštitite useve i osigurate visoke prinose. Suzbijanje korova u strnim žitima jedna je od prvih agrotehničkih mera u vreme aktivne vegetacije u proleće. Osim prilepače (Galium sp.) i palamide (Cirsium arvense) koji su najčešći korovi zbog kojih se radi herbicidni tretman, poslednjih godina beležimo porast važnosti i drugih korova kao što su bulka, kamilice, štavelj (Rumex sp.) a posebno samonikle uljane repice i suncokreta.

Upravo to je razlog zbog kojeg kod odabira herbicida treba izabrati onaj herbicid koji će efikasno suzbiti sve navedene korove bez izuzetaka. Biathlon®4D je herbicid koji suzbija korove koje drugi ne mogu i svim proizvođačima strnih žita daje više fleksibilnosti i sigurnosti. Potpuno je selektivan i može se primeniti onda kada vama to odgovara, sve do potpuno razvijenog lista zastavičara.

Odlično se meša sa fungicidima i regulatorima rasta. Može se primeniti u svim žitaricama pa tako s jednim proizvodom rešavate korove u pšenici, ječmu, tritikalu i ovsu. Osim toga potpuno je siguran i nema ograničenja ni potrebe unapred razmišljati o narednoj kulturi u plodoredu.

Pojavu svih najvažnijih bolesti ječma i pšenice beležimo već od jeseni. Odsustvo zime pogoduje širenju infektivnog potencijala i veće probleme s bolestima možemo očekivati već od ranog proleća. Prvu fungicidnu zaštitu potrebno je primeniti na početku intenzivnog porasta, kada je pšenica u fazi drugog kolenca. To je prva linija odbrane od bolesti koje u samom startu mogu uticati na smanjenje prinosa. Za pšenicu je to intenzivan period u kojem se stvaraju elementi prinosa kao što su broj klasova po m² i broj zrna po klasu.

Zaštita bilja - © BASF

Zato je kod izbora fungicida važno voditi računa o tome da osim odlične zaštite od bolesti, fungicid biljci može pomoći da se lakše nosi sa stresom i to kroz pozitivan uticaj na imunitet i bolju kondiciju kao i bolju iskoristivost dostupnih hranljivih materija. Upravo s fungicidom Priaxor® u prvom fungicidnom tretmanu postižemo sve navedeno. Siguran i snažan start.

Ne smemo zanemariti ni jedinstveno svojstvo fungicida Priaxor® da štiti i novi porast. Često se u praksi prvi fungicidni tretman uradi nešto ranije nego što je idealno vreme, najčešće zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Sa fungicidom Priaxor® smo sigurni, čak i deo lista koji nije u pokriven tretmanom biće u potpunosti zaštićen, jer je jedini fungicid koji je u mogućnosti da zaštiti i novi porast.

Tu je i dugogodišnji standard a po vrlo prihvatljivoj ceni fungicid Duett® Ultra.

Za proizvođače strnih žita i soje, kompanija BASF nudi specijalne ponude u 2020. godini kao podrška profitabilnoj proizvodnji.


Kako da povratite svojih uloženih 50 evra, a pritom dobijete i besplatan Dash® okvašivač?

Kupovinom 20 L preparata Priaxor® i 1 kg preparata Biathlon® 4D dobijate 50e na vaš bankovni račun + Dash® okvašivač BESPLATNO!

Sponzorisani članak
BASF
BASF - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rsKomentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica