Kako da zaštitite paradajz od infekcija i insekata

Kako da zaštitite paradajz od infekcija i insekata

Velika razlika između dnevnih i noćnih temperatura utiče na povećanje vlažnosti vazduha u plasteniku. Biljke su vlažne, a kada se uz to doda i kolebanje temeprature dolazi do pojave mnogih bolesti koje smanjuju rod paradajza, ističe dipl. inž. Nataša Nikolić iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

 

Zaštita od plamenjače

Neke od najzastupljenijih bolesti u plasteniku su plamenjača i siva trulež. Stručni tim Galenike-Fitofarmacije u svojoj ponudi ima preparate za zaštitu od prouzrokovača plamenjače. Jedan takav preparat je NUKLEUS. Ovaj fungicid ima dve aktivne materije hlorotalonil i metalaksil M.

Hlorotalonil je preventivni kontaktni fungicid koji kada se nanese na površinu lista ima dugo delovanje. Pored toga ima tu specifičnost da kada se lisna masa ponovo navlaži on se rekativira i dalje deluje na gljive. Metalaksil M je sistemična supstanca koju biljka odmah nakon nanošenja usvaja, kreće se kroz sve delove biljaka čak i do onih novoizraslih. Na taj način celu biljku štiti od moguće infekcije.

Zaštita paradajza - © Galenika-Fitofarmacija 

Zaštita od sive truleži

Za suzbijanje sive truleži Galenika-Fitofarmacija preporučuje fungicid ATLAS. Ovaj preparat, takođe ima dve aktivne materije. Jedna od njih je Ciprodinil sa lokal sistemičnim delovanjem. Nakon aplikacije na biljno tkivo brzo se usvaja i barni biljku od primarnih infekcija. Za razliku od njega Fludioksonil sprečava klijanje spora i dalji porast micelije koja je već prisutna na biljkama.

Suzbijanje biljnih vaši

Sa porastom temperature može se očekivati i prenamnoženje biljnih vaši, za ove tretmane Galenika-Fitofarmacija preporučuje insekticid POLUX. On ima aktivnu materiju Deltametrin koja deluje kontaktno i digestivno na sve početne sadijume. Može se koristiti i u suzbijanju bele leptiraste vaši i to odmah nakon što se primete prve pokretne larve.

Zaštita paradajza - © Galenika-Fitofarmacija 

Suzbijanje moljca paradajza

U nekim plastenicima već je primećeno i prisustvo moljca paradajza. Sa rastom temeperature očekuje se i povećanje brojnosti ove štetočine. U cilju sprečavanja ovog insekta Galenika-Fitofarmacija preporučuje insekticid TRITON. Prvo tretiranje trebalo bi obaviti odmah po pojavi prvih gusenica, a drugo nakon 7 do 10 dana.


Prihrana biljaka

Nakon temperaturnih oscilacija bilja prolazi kroz stadijume stresa, zato se preporučuje i primena preparata ACTIVEG koji u sebi sadrži aminokiseline biljnog porekla ali i makro i mikro elemente.

U fazi intezivnog porasta plodova potrebno je i folijarno đubrivo. Preporučuje se primena preparata sa povećanim procentom kalcijuma FERTIGAL CaB ORGANO, a preko sistme aza navodnjavanje đubrivo sa povećanim sadržajem kalijuma SOLUVEG PARMA.

Sagovornici: dipl. inž. Nataša Nikolić, Galenika-Fitofarmacija
Srđan Ilić, Badince


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica