Kada i kako zaštititi pšenicu

Kada i kako zaštititi pšenicu

Prvi tretman pšenice izvodi se u rano proleće, oko prvog aprila, kako bi se usev zaštitio od bolesti, štetočina i korova, kao i zbog regulacije porasta.

Polje pšenice - ©  BASF

Razvoj bolesti pšenice

Od bolesti koje se sreću početkom proleća prisutne su: pegavosti lista i stabla, pepelnica i rđa pšenice. Sa rastom temperatura od polovine marta i pšenica kreće u svoj intenzivni porast, zatvara zemlju i pravi jednu mikroklimu u donjim spratovima useva, koja je povoljna za razvoj pomenutih bolesti. Kako pšenica raste, tako se i bolesti „penju“, uništavaju zelenu površinu i oštećuju usev. Ovakav usev bez dovoljno lisne površine nije u stanju da iznese visok prinos, te je potrebna zaštita fungicidima.

Bitno je da poljoprivredni proizvođači znaju da se simptomi zaraze i ne vide golim okom, to jest – postoji jedan period inkubacije parazita. Kada vidite simptome zaraze, tu je već došlo do destrukcije biljnog tkiva i unutar pega tkivo je odumrlo. Naravno, tad ne možete vratiti „film unazad“, u stvari, više zaštita bilo kojim fungicidom ne pomaže da to isto tkivo ponovo ozeleni. Zato je izuzetno važno da se prate preporuke Prognozno-izveštajne službe u zaštiti bilja i da se konsultuju zaštitari sa terena. Na njihov signal pšenica se prska.

Pšenica se prska dok nema simptoma, u stvari, prska se zelena da bi i ostala zelena. U BASF-u postoji više fungicida koji se koriste za prvi tretman pšenice.

Septoriozna pegavost na listu pšenice - ©  BASF

Zaštita pšenice od bolesti

Opus® Team u dozi od 1l/ha je proveren i dokazan fungicid namenjen za prvi tretman. Reč je dvokomponentnom fungicidu, od kojih je jedna aktivna materija epoksikonazol, proveren i verovatno najefikasniji triazol na tržištu.


Opera® Max je fiziološki aktivan fungicid jer, pored epoksikonazola i piraklostrobin, sadrži aktivnu materiju koja će pšenicu dugo držati zelenom i znatno joj pomoći da se „odbrani“ od aprilske suše koja redukuje sekundarna stabla pa su nam pšenice u vreme žetve retke – nema dosta klasova. Opera® Max u dozi 1,5l/ha to sprečava.

Priaxor® je novi fungicid, sa dve aktivne materije izuzetne efikasnosti u borbi protiv bolesti. U pitanju je jedna nova aktivna materija Xemium®, koja će ove godine prvi put biti predstavljena proizvođačima, i druga, piraklostrobin, kao kod Opere® Max.

Priaxor® svojim delovanjem po efikasnosti znatno nadmašuje sve do sada poznate fungicide i ima neverovatno jak fiziološki efekat. Taj efekat se ogleda u jakom delovanju na bolje usvajanje vode i azota i njihovu ugradnju u biljno tkivo. Takav usev je maksimalno zaštićen od eventualne suše u aprilu, zadržava sklop i obezbeđuje dobru žetvu. Ako se desi hladnije vreme tokom prskanja pšenice, Priaxor® ne smanjuje efikasnost. Priaxor® se u pšenici koristi u dozi 0,75l/ha i namenjen je za prvo tretiranje pšenice.


Preperat Priaxor® - ©  BASF

Zaštita pšenice od štetočina

Od štetočina se pšenica u prvom prskanju štiti insekticidom Fastac® 10EC u dozi 0,15 l/ha.


Zaštita pšenice od korova

Kada je reč o zaštiti od korova, kompanija BASF nudi novinu na tržištu: herbicid Biathlon® 4D u dozi 50 g/ha sa okvašivačem Dash® 0,5 l/ha. Provereno se dobro i bez opasnosti meša sa fungicidima, insekticidima, folijarnim đubrivima i regulatorima rasta. Nakon njegove primene možete sejati povrće, šećernu repu, uljanu repicu, lucerku…

Regulatori rasta

Regulatori rasta mogu da mnogo pomognu proizvođačima kod postizanja vrhunskih prinosa. Cycocel® je sigurno našim farmerima najpoznatiji regulator rasta. On se koristi od bokorenja do drugog kolenca pšenice.

Sponzorisani članak
BASF
BASF - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica