Jesenje plavo prskanje – najbolja zaštita voćnjaka od patogena

Jesenje plavo prskanje – najbolja zaštita voćnjaka od patogena

Jesenje plavo tretiranje voćnih zasada predstavlja obavezan i neophodan tretman u fenofazi opadanja lišća. Najbolji efekti u cilju suzbijanja prezimljavajućih formi patogena se postižu izvođenjem 2 tretmana.

Jesenje plavo prskanje - © Galenika Fitofarmacija

Prvi tretman treba obaviti na početku opadanja lišća, kada je opalo 30 – 40% lišća, a drugi kada je opalo 70 – 80%, kako bi depozit fungicida dospeo na rane koje nastaju prilikom njihovog opadanja. Ove rane predstavljaju ulazna mesta za infekciju velikog broja patogena.

Kod zasada koštičavih voćnih vrsta (breskva, nektarina, šljiva, trešnja, višnja) jesenjim tretiranjim utiče se na smanjivanje infektivnog potencijala patogena kao što su: Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista, Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka, Taphrina deformans – prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve kao i gljiva iz roda Monilinia. Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas spp. – prouzrokovač rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Kod zasada jabučastih voćnih vrsta (jabuka, kruška i dunja) jesenji tretmani bakarnim fungicidima imaju sličan efekat. U ovom slučaju ciljano suzbijanje sprovodimo protiv sledećih patogena: Neonectria ditissima – prouzrokovača rak rana, Erwinia amylovora – prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća.

Tretman je potrebno izvršiti preparatima BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 %. ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%.

Bakar oksihlorid je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju biljnih patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu fitopatogenih gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz rastvora preparata.

Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Veličina pakovanja:
BAKARNI OKSIHLORID 50
CUPROZIN 35 WP


Pre primene potrebno je pročitati uputstvo za upotrebu za svaki preparat!

Za dodatne informacije na raspolaganju Vam stoje regionalni menadžeri i stručni saradnici kompanije Galenika-Fitofarmacija.

 Sponzorisani članakAdresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01, +381 11 307 2372, +381 11 307 2329,+ 381 21 462 419
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica