Efikasan način za suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

Efikasan način za suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja - © Galenika-Fitofarmacija

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza – broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir, da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla) može biti otežano, potrebno je izvesti tretman herbicidima u optimalnom periodu.

Preporuka je da se primeni herbicid PLAMEN koji deluje na većinu najproblematičnijih širokolisnih korova u kukuruzu u količini od 0,5-0,7 l/ha.

Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja - © Galenika-Fitofarmacija

TALISMAN je herbicid koji se prvenstveno upotrebljava za suzbijanje uskolisnih korova. Ovaj preparat je u prethodnim sezonama u potpunosti dokazao svoju pouzdanost, snagu, brzinu i ekonomičnost u suzbijanju sirka iz rizoma.

Pored sirka iz rizoma, Talisman efikasno oslobađa njivu i od travnih semenskih korova (proso korovsko, muhari, sirak iz semena). Prednost ovog preparata je što pored uskolisnih suzbija i neke širokolisne korove u početnim fazama razvoja. Primenjuje se u količini od 1,25 l/ha, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova, jednogodišnji korovi u fazi 2-6 listova, a divlji sirak iz rizoma visine 15- 20 cm.

Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja - © Galenika-Fitofarmacija

Formulisan je kao koncentrovana uljna suspenzija i omogućava dobro vezivanje preparata za korove kao i bezbednost pri upotrebi. Preparat TALISMAN se radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove može kombinovati sa preparatom PLAMEN.

Upravo u praksi suzbijanja korova u kukuruzu TALISMAN I PLAMEN je najviše primenjivana kombinacija.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica