Da i vaš kukuruz i suncokret budu bez korova pobrinuće se TERBIS

Da i vaš kukuruz i suncokret budu bez korova pobrinuće se TERBIS

Pre nego što započnete sa setvom ratarskih kultura kao što su suncokret i kukuruz, razmislite i o važnim agrotehničkim merama. Kada se pojavi korov, kasno će biti da mislite o zaštiti svojih useva. Zato se već sada informišite o tome koji herbicid efektno suzbija širokolisne korove. Naša preporuka je TERBIS.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica