Chief® i Nicogan® – PROVERENA zaštita protiv korova u kukuruzu

Chief® i Nicogan® – PROVERENA zaštita protiv korova u kukuruzu

kukuruz

Gajenje kukuruza se ne može zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova koji svojim prisustvom u usevu kukuruza mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa. Borba protiv korova hemijskim sredstvima je vrlo kompleksna sa različitim pristupom od parcele do parcele. Zbog toga se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko preparata na bazi različitih aktivnih materija koje zajednički imaju širok spektar delovanja.

Jedna od sigurnih preporuka koja je više godina unazad potvrđena od velikog broja poljoprivrednih proizvođača je kombinacija dva preparata Chief® i Nicogan®.

Pitali smo regionalnog predstavnika iz kompanije ADAMA dipl. Ing. Dragana Kankaraša zašto se ova kombinacija preporučuje u zaštiti kukuruza od korova?

“Kombinacija preparata Chief® + Nicogan® proizvođačima pojednostavljuje zaštitu kukuruza. Preparati su kompatibilni, imaju široko vreme primene i veoma su efikasni za suzbijanje korova, širokolisnih i uskolisnih koji mogu da se nađu na parceli.”, objasnio nam je Kankaraš.

Herbicid Chief® namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Preparat se može primeniti u usevu kukuruza do 8. lista. Pored folijarnog delovanja (preko lista) ima izraženo i delovanje preko zemljišta koje ispoljava dejstvo i do 6 nedelja nakon tretmana. Optimalni momenat primene je u fazi 4-6 listova kukuruza tada su korovi obično do faze 4. lista. Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), palamida (Cirsium arvense), pomoćnica (Solanum nigrum), tatula (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapsis arvensis), čičak (Xanthium strumarium) i mnoge druge.

klip kukuruz

“Doze primene preparata Chief su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.
Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) sve do 8 listova kukuruza”, ističe Kankaraš.

Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno u podeljenim dozama u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza. Jednokratna primena kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primene. Ova primena predstavlja tretiranja u razmaku od 10 do 14 dana pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao u dozi od 0,5 l/ha, a drugi tretman kada je kukuruz u fazi razvoja 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 cm u dozi od 0,75 l/ha.

Zahvaljujući kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza.


Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci obratite se našem stručnom timu http://bit.ly/ADAMAkontakt

Sponzorisan članak
Adama SRB DOO
Bulevar Mihaila Pupina 6
11070 Novi Beograd
Tel: +381 11 785 85 00
Faks: +381 11 220 00 71
https://www.adama.com/srbija/sb/

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica