4 preparata za uspešnu zaštitu šećerne repe

4 preparata za uspešnu zaštitu šećerne repe

Upravo u ovo doba godine ne smeju da se prave propusti niti greške, kada je reč o gajenju šećerne repe. Zbog samo jednog, čak i najmanjeg propusta u agrotehnici, rezultati više neće biti ni približni onima koje ste priželjkivali. Zato je dobra, pravilna i pravovremena zaštita od izuzetnog značaja za isplativost svih vaših dosadašnjih ulaganja u ovu kulturu.

Već je poznato da je šećerna repa ratarska kultura koja za poljoprivrednike može biti znatno profitabilnija od svih ostalih. Zato i ne čudi što se površine pod njom iz godine u godinu sve više povećavaju. Tokom prošle godine, recimo, proizvodnja šećerne repe u Srbiji iznosila je 2.560.324 tone. Ova kultura gajila se na površini od 49.301 ha, a prosečan prinos koji su ratari ostvarivali iznosio je 51,932 t/ha. Otkupna cena šećerne repe u 2016. godini iznosila je 35 evra po toni.

Kako da zaštitite Vašu šećernu repu od cerkospore?

Kada je reč o evropskom tržištu šećerne repe, prethodnih godina proizvodnja je znatno smanjena. Ta činjenica, kombinovana sa umanjenim uvozom, ali i stabilnom potrošnjom, dovela je do smanjenja zaliha šećera. Zato stručnjaci procenjuju da će u ovoj tržišnoj godini potrošnja rasti mnogo brže od snabdevanja.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay

Ovakva dešavanja na tržištu belog zlata mogla bi da rezultiraju smanjenjem rezervi u svetu, ali i da utiču na povećanje cene šećera. Ipak, čak i uz sve ove činjenice, da biste od proizvodnje šećerne repe ostvarili dobar prihod, pred vama je veliki, važan i težak posao. Naime, upravo u ovo doba godine ne smeju da se prave propusti niti greške, kada je reč o gajenju šećerne repe.

Sa samo jednim, čak i najmanjim propustom u agrotehnici, rezultati više neće biti ni približni onima koje ste priželjkivali. Zato je dobra, pravilna i pravovremena zaštita od izuzetnog značaja za isplativost svih vaših dosadašnjih ulaganja u ovu kulturu. To se naročito odnosi na zaštitu od pegavosti lista, jednog od najštetnijih patogena lista šećerne repe.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay


Naša sagovornica, Danijela Mijatov iz kompanije „Delta Agrar, objasnila nam je šta je pegavost lista šećerne repe i kako ona može da se pobedi.

Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim područjima gajenja ove kulture i predstavlja najštetnije oboljenje šećerne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i temperaturi intenzivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj šećera 1-2%. Naročito velike štete nastaju kada dođe do ranijeg propadanja lisne mase i retrovegetacije biljaka, početkom jeseni“, ističe Danijela.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay


Bolest se javlja na starijem, potpuno razvijenom lišću, u vidu sitnih okruglih pega, a kasnije napada i mlađe lišće u rozeti. Broj pega na lišću se povećava razvojem bolesti, kada dolazi do njihovog spajanja i sušenja zaraženih delova tkiva. Pojava ove bolesti najviše zavisi od vremenskih uslova. Temperatura od 24-26° C i optimalna vlaga dovode do progresivnog širenja bolesti, jer je Cercospora beticola bolest toplog i vlažnog klimata“, dodaje ona.

Veoma je važno da se sa prvim tretmanom protiv pegavosti lista šećerne repe započne čim prag štetnosti iznosi više od 5%. Naime, kada pregledate svoje parcele, merilo vam mogu biti 100 listova koji su zastupljeni ravnomerno po dijagonali parcele. Dakle, ukoliko na pet listova od pomenutih stotinu uočite makar po jednu pegu, znajte da je vreme za prvi tretman.


 

U uočavanju prvih zaraza veliku ulogu može da ima i prognozno-izveštajna služba, koja uz pomoć mini meteoroloških stanica može da odredi vremenske uslove koji su pogodni za ostvarenje zaraze.

 

Hemijsko suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe redovno se planira i svake godine obavezno izvodi. Vreme tretiranja useva određuje se prema stanju zaraze, kondicije useva i vremenskim prilikama. Prvo tretiranje se izvodi u vreme pojave prvih simptoma oboljenja. Drugo tretiranje se izvodi u zavisnosti od vremenskih uslova i intenziteta napada bolesti, obično 2-3 nedelje nakon prvog tretmana, mada je u praksi taj period skraćen i na 5 do 10 dana. Obično se sprovode tri tretmana, ali naravno, u zavisnosti od vremenskih uslova taj broj može biti i veći“, objašnjava naša sagovornica.

Naravno, ukoliko imate bilo kakve nedoumice kada je reč o uočavanju pega na listovima šećerne repe na vašem imanju, najbolje je da uzorke odnesete u vama najbližu Poljoprivrednu stručnu savetodavnu službu, gde će vam neko od stručnjaka zaduženih za ratarstvo u najkraćem roku dati odgovarajuću preporuku. Osim toga, savet možete da potražite i od drugih stručnjaka u koje imate poverenje.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay

Za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća šećerne repe preporučuje se fungicid Eminent star, na bazi dve aktivne materije, tetrakonazola i hlorotalonila. On deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Tretiranje treba vršiti u vreme pojave prvih simptoma oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe, u količini od 1l/ha“, rekla je Danijela.

Na istoj površini Eminent star se može primeniti tri puta u toku godine. Ovaj preparat sadrži i kontaktni fungicid hlorotalonil, čime mu je pojačano protektivno delovanje, tako da u povoljnim uslovima za infekcije, naročito ako se radi o periodima sa obilnijim i čestim padavinama, daje sigurniju zaštitu“, dodaje ona.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay

Ukoliko preparat Eminent star primenite u preporučenoj dozi od 1 litra po hektaru, utrošak vode će iznositi 200 do 400 litara po hektaru. Karenca za ovaj fungicid kod šećerne repe iznosi 21 dan.

Combo ultra je nov, sistemičan preparat, koji ‘Delta Agrar’ takođe preporučuje za prvi ili drugi tretman. Epoksikonazol je aktivna materija koja se nalazi u ovom preparatu iz grupe triazola, pa se u količini od 0,4 do 0,6 l/ha može primeniti za suzbijanje prouzrokovača ovog oboljenja. Za drugi tretman preporučujemo kombinaciju dva fungicida, Reposa i Electa.  Repos u količini primene od 0,5 l/ha, a Electa 1,4 l/ha“, navodi sagovornica.

 

Veoma je važno da se sa prvim tretmanom protiv pegavosti lista šećerne repe započne čim prag štetnosti iznosi više od 5%.

 


Repos EC 300 je sistemičan fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Maksimalno se može koristiti dva puta u toku godine, računajući na primenu drugih fungicida iz grupe triazola ili fungicida sa sličnim mehanizmom delovanja“,
kaže ona.

„Elect 500 spada u grupu kontaktnih fungicida sa nespecifičnim delovanjem. To je čist hlorotalonil, tako da nema opasnosti od pojave rezistentnosti usled učestale primenePrimenjuje se po ostvarivanju uslova za zarazu, a u usevu se može primeniti dva puta u toku vegetacije“, rekla je Danijela.

Šećerna repa u polju - ©Pixabay

Naravno, idealno vreme za tretiranje vaše šećerne repe se uglavnom ne može odrediti za sve parcele na određenom regionu, već je potrebno svaku veću parcelu redovno kontrolisati i uočiti kakvo je stanje na njoj. U zavisnosti od toga trebalo bi i da planirate tretmane na vašem imanju.

Uspešna zaštita useva šećerne repe zahteva redovan i čest obilazak parcele. Pravovremena primena fungicida omogućava očuvanje lisne mase, onemogućava pojavu retrovegetacije tokom jesenjih meseci, pa samim tim omogućava i očuvanje prinosa. Za uspešnu zaštitu šećerne repe ‘Delta Agrar’ preporučuje primenu fungicida koje smo naveli. Da ponovimo, to su Eminent star, kombinacija Reposa i Electa, kao i nov preparat Combo ultra“, zaključila je Danijela.

Šećerna repa u polju - ©Agromedia

Povoljni meteorološki uslovi za ostvarenje zaraze ne znače i da se zaraza ostvarila, što je još jedan od razloga za redovno praćenje useva, ali i za konsultacije sa stručnjacima za ovu ratarsku kulturu. Na kraju, u uočavanju prvih zaraza, veliku ulogu može da ima i prognozno-izveštajna služba, koja uz pomoć mini meteoroloških stanica može da odredi vremenske uslove koji su pogodni za ostvarenje zaraze, odnosno idealni za odgovarajuću negu i zaštitu vaše šećerne repe.

Sagovornica:
Danijela Mijatov, „Delta Agrar“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica