Želite da zasadite višnje i trešnje? Pripremite zemljište na pravi način

Želite da zasadite višnje i trešnje? Pripremite zemljište na pravi način

Sa početkom jeseni, počinje i sezona sadnje voća. Ukoliko planirate da svoj voćnjak obogatite novim stablima višanja i trešanja, vrlo je važno da na pravi način pripremite zemljište na kome ćete posaditi voćke.

visnja © Pixabay

Rigolovanje

Pre nego što za sađenje pripremite površinski sloj zemlje, vrlo je važno posvetiti pažnju dubokom oranju, odnosno rigolovanju zemlje. Ovim postupkom se najplodniji oranični sloj zemljišta spušta do dubine korena voćke, dok se manje plodno zemljište podiže na površinu i na taj način udaljava od korena. Nakon što se manje plodno zemljište podigne, postaje izloženo dejstvu sunca, mraza i kiše dok i ono ne postane plodno.

Saveti za proizvodnju organske višnje

Rigolovanje ima za cilj da razbije nepropustljive slojeve između plodne i neplodne zemlje, kao i da dublje slojeve zemljišta obogati vazduhom neophodnim za uspešno razvijanje sadnice. Takođe, ovim procesom se u slojeve zemlje bliže korenu unose hranljive materije, poput organskih i mineralnih đubriva rasutih tokom meliorativnog đubrenja.

Potrebno je obratiti pažnju i na sam tip zemljišta. Ukoliko je zemlja u kojoj želite zasaditi trešnje i višnje teža, rigolovanje je od posebnog značaja i mora se izvršiti na dubini od 70 do 80 cm, dok je na lakšem zemljištu dovoljna dubina 60 cm.

zemljiste © Pixabay

Da biste uspešno izvršili duboko oranje zemlje, sačekajte umereno vlažno vreme. Ukoliko je zemljište previše vlažno, kvari se njegova struktura, a nije poželjno ni da bude previše suvo, jer će se stvoriti velike grudve zemlje koje će kasnije biti teško usitniti.


Đubrite pravilno i pametno – Obezbedite visoke prinose i sačuvajte zemljište

Izrigolovano zemljište ostavlja se u otvorenim brazdama najmanje mesec dana, mada je bolje da taj period produžite na nekoliko meseci.

Podrivanje

U savremenoj poljoprivredi češće se, ipak, vrši samo podrivanje zemljišta. Ovim procesom, koji se izvodi na dubini od 90 cm, zemljište se samo rastrese i obogati vazduhom.


Dubokim podrivanjem poboljšava se vodno-vazdušni režim zemljišta, pri čemu se zemljište ne prevrće.

visnja © Pixabay


Postoji i mogućnost unošenja mineralnih đubriva u dublje slojeve zemljišta, što se čini depozitorima koje podrivači mogu posedovati. Za zasade višanja i trešanja naročito je dobro unakrsno podrivanje do dubine od 70 cm, nakon čega se vrši oranje do dubine od 40 cm.

Zemljište koje u dubljim slojevima sadrži više kreča treba posebno pripremiti za sađenje ovih stabala. Naime, pri pripremi zemlje potrebno je izvršiti i podrivanje i pliće rigolovanje.

Površinska priprema zemljišta za sađenje

Površinska priprema podrazumeva nekoliko plićih obrada zemljišta kako bi se površinski sloj izravnao i usitnio. Grubo ravnanje se obavlja u dva prohoda unakrsno po dijagonali.

Za površinsku obradu sačekajte najmanje mesec dana od dana kada ste izrigovali zemlju, dok se zemljište ne slegne. Ukoliko voćke sadite u jesen, grubo ravnanje se obavlja najčešće u oktobru, a ako je u pitanju prolećno sađenje u februaru.

Poslednji korak u pripremi zemljišta je usitnjavanje površinskog sloja, koje se obavlja neposredno pre nego što ćete posaditi voće.

 

Izvor: psss.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica