Za visok prinos leske potrebno je adekvatno đubrenje

Za visok prinos leske potrebno je adekvatno đubrenje

Od juna do avgusta, zasade leske treba folijarno prihraniti kako bi se ostvarili visoki prinosi. Pre podizanja samog zasada, preporučuje se analiza zemljišta kako bi se zemljište oplemenilo odgovarajućim elementima. Detaljne savete o đubrenju zasada leske dao je Milorad Jocković iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe.

Prinos lešnika - © Agromedia

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da se uradi i kontrola mehaničkog sastava zemljišta kako bi se, po potrebi korigovao. Ako se ispoštuju sve preporučene mere može se očekivati da zasad pravovremeno stupi u punu rodnost i da donosi visoke prinose.

Za zasade leske u punom rodu sa projektovanim prinosom od oko 2 tone lešnika po hektaru, orjentacione norme su:

  • 80kg azota (N)/ha godšnje,
  • 40kg fosfora (P)/ha godišnje,
  • 160kg kalijuma (K)ha godišnje.

Na proleće se unosi 2/3 preporučene količine azota iz dva puta

Vrlo je bitno istaći da se ove vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od starosti biljke, vrste zemljišta i očekivanog prinosa, zato je preporuka da se hemijska analiza zemljišta radi svake IV-V godine.

Mešana mineralna đubriva NPK (6-12-24) treba deponovati na jesen, najbolje u zonu korenovog sistema po mogućstvu depozitorima, u suprotnom treba po razbacivanju obaviti mehanizovanu obradu (tanjiranje ili freziranje) kako bi se mineralno đubrivo unelo u zemljište.

Formulacija NPK đubriva zavisi od hemijskog sastava zemljišta i količine makroelemenata u njemu. Azotna (N) prihrana se obavlja u proleće u periodu februar-april najbolje 2/3 od preporučene količine i to u dva puta, a preostalu 1/3 od preporučene količine, u periodu oktobar-novembar.

Ova jesenja azotna prihrana je bitna iz razloga što je koren leske aktivan preko cele godine i kako bi se što bolje formirao rodni potencijal za narednu godinu.

Takođe se preporučuje i folijarna prihrana leske u periodu jun-avgust sa folijarnim đubrivima koja u sebi sadrže bor, magnezijum i kalcijum, zato što su to mikroelementi koji značajno utiču na formiranje generativnih organa leske koji se obrazuju u ovom periodu.


Izvor:  Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: dipl. inž. Milorad Jocković

Korišćena literatura:”Gajenje leske” Ministarstvo poljoprivrede, kao i saznanja sa seminara o gajenju leske održanog u Novom Sadu 2018 godine


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica