Vreme berbe šljive utiče na kvalitet plodova

Vreme berbe šljive utiče na kvalitet plodova

Šljiva - © Pixabay

Pravi trenutak berbe veoma je važan za kvalitet plodova i zavisi od više faktora. Kako vreme berbe utiče na kvalitet plodova i kako transportovati šljivu, možete pročitati u daljem tekstu. 

Vreme i planiranje berbe

Vreme berbe šljive prvenstveno zavisi od osobina sorte i podloge, zemljišnih i klimatskih uslova, ekspozicije i nadmorske visine, namene i iskorišćavanje plodova, udaljenosti tržišta, vrste transporta, raspoložive radne snage i drugih faktora.

Šljiva se bere u periodu između fiziološke i tehnološke, odnosno pune zrelosti.

Kako vreme berbe utiče na kvalitet plodova

Ako se plodovi izvoze kao sveže ili smrznute polutke, beru se odmah iza fiziološke zrelosti, kada dostignu svoju maksimalnu krupnoću, kada pokožica dobije karakterističnu boju i maksimalan pepeljak, a meso sosočnost i aromu, kao i svoj karakterističan ukus.

Vreme berbe za ovu namenu najbolje je da odrede stručnjaci zajedno sa kupcima, jer se dešava da se beru zeleni plodovi kada sorta nije postigla svoje sortne odlike, a naročito sadržaj šećera.

Berba šljive - © Pixabay

Berba

Berba se obavlja uglavnom za nekoliko dana kada se odredi vreme početka berbe i na osnovu veličine zasada isplanira potrebna radna snaga. Treba znati da jedan radnik u proseku bere 300 kg. plodova za jedan radni dan. Ako se radi o većoj površini, onda se berba izvodi probirno u dva do tri navrata, jer se mora početi ranije.

Za upotrbu u svežem stanju plodovi šljive se beru isključivo rukom, vodeći računa da se sačuva pepeljak i peteljka na plodu.


Ovo se postiže tako što se plodovi beru direktno u ambalažu iz koje će se prodavati.
Berba plodova šljive za druge namene (sušenje ili prerada) u neki od proizvoda se može obavljati i mehanizovano uz pomoć raznih tresača i ona se obavlja u punoj tehnološkoj zrelosti kada plodovi nakupe maksimum šećera.

SAVETI: Kako da pravilno obavite ručnu berbu voća

Transport šljiva

Transport obranih plodova šljiva se mora obaviti vrlo pažljivo, posebno plodova koji su namenjeni za upotrebu u svežem stanju i oni moraju stići što pre u rashladne komore.


U transportu se javljaju određeni gubici koji zavise od sorte, načina pakovanja ambalaže, vrste i dužina transporta, stanja puteva i vremenskih uslova.

Za transport na kraćim relacijama sa koriste prevozna sredstva kojima se raspolaže na gazdinstvu (traktori i prikolice), a za duži transport se koriste isključivo kamioni – hladnjače).


Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Milosavljević Billjana PSSS Kragujevac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica