Voćarstvo na jugu: Nedovoljno hladnjača smanjuje konkurentnost oblačinske višnje

Voćarstvo na jugu: Nedovoljno hladnjača smanjuje konkurentnost oblačinske višnje

Proizvođači voća sa juga Srbije suočeni su sa brojnim problemima počeviši od izbora terena, obrade zemljišta pa sve do podizanja zasada. A jedna od najvećih prepreka koja stoji na putu do tržišta jeste problem malog broja hladnjača za čuvanje i duboko zamrzavanje višnje, istakao je profesor Keserović na održanom savetovanju voćara u Nišu. 

Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Niš, u saradnji sa emisijom ‚‚AgroJug“, organizovali su savetovanje na temu stanje voćarske proizvodnje na jugu Srbije i prednostima udruživanja. Prof.dr. Zoran Keserović održao je predavanje o perspektivi voćarstva na jugu. Jedan od najvećih problema je, prema njegovm rečima, loša primena agrotehničkih mera, ali i nedovoljan broj hladnjača.

„Nelogično jeda se oblačinska višnja iz Niša gde se postiže jako dobar kvalitet vozi za Šabac ili Krupanj. Na osnovu analize koje smo mi uradili 2012. godine ono što nedostaje jesu hladnjače. Posebno opština Merošina, oni nemaju dovoljno skladišnih kapaciteta, tu se ne misli samo na savremene hladnjače. Voćari su očigledno zainteresovani da se usaglase mere i da se da predlog za rešenje tih problema“, kaže prof. dr. Zoran Keserović.

 

Savetovanje voćara na jugu Srbije - © Agromedia 

 

Profesor Keserović je dodao da ako proizvođači višnje žele da budu konkurenti i u centru proizvodnje sa velikim proizvođačima moraju da spuste troškove proizvodnje. Što prema njegovim rečima znači uvođenje mehanizacije. Nijedan veći zasad u Vojvodini ne bere se ručno, več postoje takozvani mehanizovani berači za berbu višnje. A voćari sa juga su polako počeli da kopiraju taj model. 

Jedini način da se iznesu problemi poljoprivredne proizvodnje koji se javljaju na jugu Srbije i da se izvedu zaključci koji bi trebalo da se proslede ministarstvu Republike Srbije jeste preko ovakvih svetovanja. 


Sagovornik: dr. Zoran Keserović, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica