Upotreba organskih đubriva u voćarskoj proizvodnji

Upotreba organskih đubriva u voćarskoj proizvodnji

Organska đubriva biološki su prerađene materije biljnog i životinjskog porekla i sadrže veći deo organske materije, a manji udeo minerala. Povoljno utiču na kvalitet zemljišta i razvoj biljaka.

Po svom sastavu su složena, kompleksna, jer sadrže sve neophodne makro i mikro elemente i imaju postepeno razlaganje i delovanje u zemljištu.

Za razliku od mineralnih đubriva, organska đubriva popravljalju strukturu i pojačavaju mikrobiološku aktivnost zemljišta a time se stvaraju povoljni uslovi za aktivnost korena voćaka i usvajanje hraniva iz zemljišta.

Osoka: Saveti za pripremu i primenu

U voćarskoj praksi se najviše koristi:

 • stajnjak,
 • osoka,
 • zelenišno đubrivo,
 • kompost,
 • treset,
 • peletirana đubiva.

Stajsko đubrivo - © Pixabay

Stajnjak je organsko đubrivo koje u suvoj masi ima oko 8% organske materije; 0.5% azota, 0.25% P2O5, 0.6% K2O, 0.18% MgO. Od mikroelemenata sadrži:


 • Bor,
 • Cink,
 • Molibden,
 • Gvožđe,
 • Mangan.

Kvalitet ovog đubriva zavisi od pripreme, čuvanja i vrste stoke i prostirke. Stajnjak je potrebno unositi svake druge ili treće godine u količini od 20 do 40 t u zavisnosti od kvaliteta i klase zemljišta.

Osoka je tečno organsko đubrivo koje nastaje ispiranjem stajnjaka i tečnih fekalija vodom koji se koristi pri čišćenju štala. Ovo đubrivo sadrži dosta azota od 1.2 do 1.5 % i kalijuma 1.3 do 1.5 % a malo fosfora.

Zelenišno đubrivo se primenjuje na gazdinstvima koja nemaju kombinovanu stočarsku i voćarsku proizvodnju već isključivo voćarsku. Zelenišno đubrenje podrazumeva gajenje zeljastih biljaka, koje rastu brzo i stvaraju veliku organsku masu i njihovim zaoravanjem, zemljište se obogaćuje organskim i mineralnim materijama.


Kompost - © Pixabay

Kompost je organsko đubrivo koje se dobija kompostiranjem razlaganjem različitih otpadaka na poljoprivrednom gazdinstvu kao što su:


 • slama,
 • komina,
 • strugotina,
 • otpaci,
 • smeće organskog porekla.

Kompost sadrži prosečno: 20 do 70% organske materije; 0.1 do 15% azota, 0.15 do 4% P2O5, 0.4 do 2.5% K2O.

Treset je đubrivo bogato organskom materijom 20 do 60% a relativno siromašno osnovnim mineralnim materijama. Sadrži oko 1 do 2.5% azota, 0.15 do 0.3% P2O5, i od 0.2 do 0.4% K2O.

Treset ima veliku primenu u rasadničkoj proizvodnji i prilikom sadnje mladih sadnica koristi se u količini od 3 do 5 l po sadnom mestu i obezbeđuje vrlo povoljne uslove za razvoj korena posađene voćke.

U novije vreme se koriste peletirana organska đubriva koja zamenjuju predhodno navedena đubriva iz razloga brže, bolje i bezbednije primene u zasadima voća.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Mr Mitić Aleksandar PSSS Leskovac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica