Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje- © Galenika-Fitofarmacija

Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja – običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu), stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja.

Razvoj generacije fitofagnih grinja pri visokim temperaturama traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu može doći do prenamnoženja  grinja i tada mogu naneti ekonomski značajne štete u zasadima.

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje- © Galenika-Fitofarmacija

Kako bi se prekinuo razvoj novih generacija i fitofagne grinje efikasno suzbile, najbolje je primeniti kombinaciju sledećih akaricida:

ABASTATE u količini 1l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha+ GALMIN u količini 2 l/ha

Primenom ove kombinacije akaricida, uz obavezan dodatak okvašivača, suzbijaju se svi razvojni stadijumi grinja (jaja, larve, nimfe, imago).

Nakon završene berbe u zasadima višnje i trešnje neophodno je obaviti tretman za suzbijanje fitofagnih grinja.

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje- © Galenika-Fitofarmacija


Zbog učestalih padavina nakon obavljene berbe stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti: Blumeriella jaapii – prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje, Wilsonomyces carpophillus – prouzrokovač šupljikavosti lista.

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača biljnih bolesti preporučujemo primenu preparata MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha.

Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje- © Galenika-Fitofarmacija


Smene perioda suše i perioda sa velikom količinom padavina, kao i pojava fitofagnih grinja negativno su uticali na fiziološke procese u biljkama.

U svrhu oporavka zasada višnje i trešnje od nanetog stresa preporučuje se primena kombinacije đubriva ACTIVEG 12:4:6 u količini od 3-5 l/ha i FOLIGAL MAGNEZIJUM u količini 4 l/ha.


Tretman posle berbe u zasadima višnje i trešnje- © Galenika-Fitofarmacija

Nedostatak magnezijuma na listu višnje

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da tretmane izvode isključivo pred veče ili noću kada su temperature ispod 250C.

Prilikom tretiranja preporuka je da se koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica