Šta sve utiče na usvajanje mineralnih materija?

Šta sve utiče na usvajanje mineralnih materija?

Usvajanje mineralnih elemenata zavisi od brojnih faktora od kojih su najznačajniji temperatura, pH zemljišta i antagonističko ponašanje elemenata. 

Voćnjak - © Agromedia

Temperatura

Temperatura utiče na sve fiziološke i biohemijske procese kod voćaka, pa i na usvajanje jona. Tako se pri temperaturi od 10-12°C prvo usvajaju joni fosfora, zatim kalijuma, pa tek azota i kalcijuma. Apsorpcija je najintenzivnija između 15 i 25°C. Tako je usvajanje kalijuma na temperaturi od 25°C, 3-4 puta veće nego na temperaturi od 13°C, za nitratni oblik azota 14 puta a za fosfor i kalcijum 4 puta.

Usvajanje prestaje na temperaturi preko 32°C. Pri optimalnim temperaturama usvajanje je brže jer se ubrzava sinteza belančevina i drugih jedinjenja u čijem sastavu učestvuju usvojeni elementi.

Sa druge strane sa povećanjem temperatura povećava se disanje, što dovodi do povećanja organskih kiselina. Zastupljenost organskih kiselina iznad određene količine je štetna, ali tu štetnost neutralizuje kalcijum jer se tada brže usvaja. Sve ovo treba imati u vidu kada se vrši prihrana voćaka.

 Moderan voćnjak - © Pixabay

PH vrednost zemljišta

Kada je zemljište u pitanju PH vrednost utiče na usvajanje mineralnih elemenata i kada je reakcija alkalna i kada je kisela. Alkalna reakcija zemljišta -pH iznad 7 praćena je većim sadržajem kalcijuma i dovodi često do blokiranja usvajanja kalijuma, magnezijuma, bora, cinka i gvožđa i mangana. Sa druge strane kisela zemljišta često oskudevaju u kalcijumu i magnezijumu. Za najveći broj voćaka optimalna vrednost pH je između 5,5 i 7.

Blokiranje elemenata

Antagonističko delovanje elemenata se ogleda u blokiranju usvajanja određenih elemenata kada je drugi u višku. Izraženo antagonističko delovanje imaju: natrijum:fosfor, natrijum:kalijum, kalijum:magnezijum, gvožđe:mangan, cink:magnezijum, i fosfor:cink.


Pored ovih faktora na usvajanje i efikasnost mineralne ishrane utiču i način održavanja zemljišta, mikroflora, obezbeđenost vodom, aeracija.

Autor: dipl.ing voćarstva i vinogradarstva Žikić Mihajlo PSSS Zaječar

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica