Slankamen: Hladnjače pune jabuka, stvara se monopol među izvoznicima

Slankamen: Hladnjače pune jabuka, stvara se monopol među izvoznicima

U Slankamenu, jednom od najvećih voćarskih krajeva, jabuke zapakovane čekaju u hladnjačama. Zoran Kitonjić, direktor zemljoradničke zadruge Slankamen kaže da se jabuka prodaje ali veoma usporeno i da u 4 hladnjače koliko ima u ovom kraju trenutno na izvoz čeka od 6.000 do 8.000 jabuka. Sa druge strane proizvođači su veoma nezadovoljni trenutnom cenom ove kulture.

Zoran Kitonjić navodi da za ovo postoji nekoliko razloga. Jedan od njih je to što se u Rusiji masovno podižu zasadi jabuka, pa naša zemlja ostaje bez velikog tržišta za izvoz ove kulture. Drugi razlog je što je ove godine bilo rekordnog roda pa je teško da se sve izveze. A kao jedan od najvećih problema jeste uredba koja ne dozvoljava proizvođačima da izvoze za Rusiju ukoliko nemaju adekvatne skladištne kapacitete i već oformljene ugovore o otkupu.

Samo retki proizvođači jabuka su se snašli i zakupili dodatne kapacitete kako bi mogli da opstanu na tržištu. Međutim, šta se dešava sa malim izvoznicima ove kulture? Da li dolazi do stvaranja neke vrste monopola u ovoj grani poljoprivrede?

„Dešava se da su manji izvoznici otpali iz te igre. Smanjena je konkurencija. Postoji neka sumnja da je došlo do nekog monopolističkog položaja velikih izvoznika. Oni sada mogu da konitrolišu i da se dogovore i oko cene i oko svega. Druga stvar kod malih izvoznika je u tome što oni svojim kapacitetima ne mogu da postignu da izvezu tu svu jabuku“, objašnjava nam Zoran.

Jabuke - © Agromedia 

Ipak, ovo nisu jedine nelogičnosti koje se provlače u redovima uredbe o novoj evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusiju. Podsetimo pre samo godinu usvojena je uredba prema kojoj će, u evidenciju izvoznika moći da bude upisana samo firma koja u vlasništvu (ili u zakupu) ima hladnjaču kapaciteta od najmanje 500 tona za voće i 200 tona za povrće.

Uslov je i da firma ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća, prostor za klasiranje i pakovanje i fitosanitarni pregled, kao i zaposlenog za poslove zaštite bilja koji ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke.


„Mi imamo sad u ovom trenutku kad izvozimo jabuku interesantnih izvoznika. Interesantnih i za nas i za njih, jer bi i njima bilo to korisno da izvezu našu jabuku jer su tu sve reč o modernim zasadima. Oni ne mogu da izvoze jer nemaju ugovore sa pojedinim proizvođačima. Država ih ograničava kada mogu da prilažu te ugovore, a ne mogu da naprave nove“, dodaje direktor zaduge u Slankamenu.

Jabuke - © Agromedia 


Ne mala količina jabuka
se trenutno nalazi u hladnjačama u Slankamenu, a situacija je ista i u drugim delovima Srbije. Naš sagovornik dodaje da se ni u drugim delovima Srbije ne može očekivati ništa drugačija sitacija ako je u najpoznatijem regionu po proizvodnji jabuka ovakva situacija. 


Sagovornik: Zoran Kitonjić, direktor zemljoradničke zadruge Slankamen

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica