Seminar o voćarstvu 12. oktobra u Čačku

Seminar o voćarstvu 12. oktobra u Čačku

Institut za voćarstvo, Čačak i Grad Čačak sa zadovoljstvom pozivaju voćare da prisustvuju Seminaru o voćarstvu, koji će se održati 12. oktobra 2018. godine u Velikoj sali Instituta za voćarstvo u Čačku, sa početkom u 10 časova.

Malina - © Pixabay

Seminar se realizuje kao mera podrške sprovođenja poljoprivredne politike na teritoriji grada Čačka. Opšti cilj ovog Seminara je doprinos unapređenju uslova za razvoj voćarstva i povećanju prinosa u voćarskoj proizvodnji uz zaštitu životne sredine i poštovanje održivosti.

Gajenje smokve: Novembar je mesec za sadnju

Rad Seminara biće organizovan u vidu usmenih saopštenja i praktičnih radionica.

Usmena saopštenja će biti sa sledećim naslovima:

1. Savremena proizvodnja jabuke (dr Milan Lukić);

2. Savremena proizvodnja kajsije (dr NebojšaMilošević);

3. Savremena proizvodnja trešnje i višnje (dr Sanja Radičević);


4. Savremena proizvodnja šljive (dr Ivana Glišić);

5. Virus šarke šljive – rasprostranjenost i mere kontole (dr Darko Jevremović);

6. Sušena šljiva – tradicija i perspektive (dr Olga Mitrović);


7. Savremena proizvodnja voćnih rakija (dr Branko Popović).

Da li koristite kominu na najbolji način?


Nakon predavanja planirana je praktična radionica u zasadima, koja bi se odnosila na primenu savremenih pomotehničkih mera (dr Milan Lukić i dr Aleksandar Leposavić).

Izvor: Institut za voćarstvo

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica