Ovako se postiže puna rodnost biljke! – Evo zašto je još bolja letnja sadnja jagode

Jagode se mogu saditi tokom cele godine ali od vremena sadnje zavisi rodnost i kvalitet plodova. Koje živiće uzeti i kako pritupiti poslu saznajte u daljem tekstu.

Ilustracija: Sadnja jagoda - © Pixabay

Podizanje komercijalnih zasada može da se vrši u letnjim mesecima, od sredine jula do sredine avgusta. U zavisnosti od vremena kad želimo da zasad donese rod zavisi i optimalni termin sadnje.

Ako želimo da zasad donese rod tokom jeseni u godini sadnje potrebno je biljke posaditi do sredine jula uz korišćenje frigo živića iz kategorije A++ ili A+. Bokor će se tada dobro razviti i formirati cvetne pupoljke za narednu godinu.

Ako želimo prinos naredne godine po sadnji onda se ona može obaviti do kraja avgusta, koristeći živiće iz kategorije A ili A+. Prednost ovakve sadnje je što živići ulaze u period nižih temperature pa je bolji prijem živića.

Za letnju sadnju najčešče se koriste frigo sadnice određene kategorije, takođe i kontejnerske sadnice koje pokazuju odlične rezultate jer imeju visok procenat prijema nakon sadnje zbog dobre ukorenjenosti u hranljivom supstratu i brže stupaju u rod.

Jagode - © Pixabay

Naročita pažnja mora da se obrati na kvalitet živića jagode koji se koriste za sadnju. Živići moraju biti zdravi, sortno pouzdani i da potiču od selekcionisanih matičnih biljaka. Zbog visokih temperature frigo živiće iz hladnjače treba aklimatizovati do 20 sati u senovitoj prostoriji pre sadnje. Živići se takođe moraju osvežiti potapanjem  u vodu i do 24 sata kako bi se oporavili od transporta.

Živić treba pojedinačno pregledati zbog eventualnih oštećenja. Lišće koje je suvo, staro ili oštećeno se odstranjuje, suve žile se skraćuju do svežeg dela. Živići se potom potapaju u rastvor nekog fungicida desetak minuta, a poželjno je i da se potope u rastvor zemlje, vode i kašaste goveđe balege i sade u pripremljeno zemljište. Pre sadnje je poželjno izvršiti navodnjavanje zemljišta tako da ima vlažnost od 80% poljskog vodnog kapaciteta (negde od 25 -30 litara/m2).

Najbolje saditi kada je vreme oblačno, a pripremljeno zemljište umereno vlažno. Živić se sadi na istoj dubini na kojoj je bio u matičnjaku, raspored žilica mora biti pravilan, dobar kontakt korena sa zemljom i centralni pupoljak da bude iznad površine zemljišta. Prilikom sadnje na PE foliji mora se voditi računa da se što manje oštećuje folija, da se dobro sabije zemlja i da se vrši dobro zalivanje. Koren se skraćuje tokom same sadnje. Najbolje je da se koriste račvaste sadiljke kako bi koren bolje prodro u zemlju. Nakon toga se vrši sabijanje zemljišta oko živića, a po završenoj sadnji uključuje se sistem za navodnjavanje. Zaliva se do jednog litra po živiću.

Izvor: Poljoprivredna Savetodavna Služba AP Vojvodine

Autor:  Dipl. inž. Dejan Suvić, PSS Sremska Mitrovica

Komentari