Samo dobra protivgradna zaštita garantuje visok rod

Samo dobra protivgradna zaštita garantuje visok rod

Da bi jedna voćarska proizvodnja bila profitabilna potrebna su i velika ulaganja. Pored kvalitetnog sadnog materijala, koji je osnova za dobar početak, potrebna su i ulaganja u sistem za navodnjavanje i protivgradnu mrežu. Kada je reč o sigurnoj protivgradnoj zaštiti, članovi voćarske zadruge De la Tero, svoje zasade poverili su kompaniji Big Harvest.


Zadruga De la Tero ima skoro 32 hektara površina pod borovnicom, na samom početku podizanja zasada želeli su da sve bude u punoj opremljenosti. Najpre su podigli jedan mali zasad sa nekom priručnom protivgradnom mrežom, kontaktirali su kompaniju Big Harvest i sa njima započeli saradnju. A kada su uvideli na koji način teče saradanja, onda su odlučili da ista kompanija nastavi sa ugrađivanjem tih mreža na parcelama, ističe Nikola Kojić, direktor voćarske zadruge De la Tero.

Mihajlo Stanišić pre godinu dana podigao je zasad borovnice od 11 hiljada sadnica, a ove godine planira da svoju proizvodnju proširi. On kao i svi ostali članovi zadruge De la Tero u želji da u potpunosti zaštite svoje zasade i obezbede zagarantovan rod, izabrali su protivgradnu zaštitu kompanije Big Harvest.

„Prilikom podizanja zasada, bazična strategija bila je da podignemo zasade u punoj opremljenosti. Pored vrhunskog sistemam kap po kap, protivgradnih mreža. Protigradna mreža, ne štiti samo od grada nego i od sunca. Sve to pruža biljci jednu potpunu zaštitu, a nama zagarantovan rod, za mnoge godine unapred“, ističe Mihajlo Stanišić, osnivač zadruge De la Tero.

 Dobra protivgradna zaštita garantuje dobar rod - © Agromedia

Osnivač ove zadruge dodaje da je država ove godine bila veoma izdašna oko dodele sredstava za postavljanje protivgradnih mreža. Takođe, još jedan od razloga, kako on ističe, jesu mnogo bolje premije osiguravajućih kuća kod osiguranja zasada od grada.  Pored toga saradnja sa ovom kompanijom podstakla je voćare da se odluče i za nešto malo drugačiji pristup u zaštiti svojih zasada.

„U sistemu guste sandnje, biljaka je potreba veća količina svetlosti, povoljnije i poželjnije je da se postave bele mreže, zato što ona ima nivo zasenčenosti svega 5%, za razliku od crnih mreža koje imaju nivo zasenčenosti 20%“, kaže osnivač voćarske zadruge.


Kada se proizvođači borovnice, ali i drugih voćnih kultura odlučuju za potpunu zaštitu i podizanje portivgradne mreže moraju da vode računa o kvalitetu i trajnosti, a sa kompanijom Big Harvest to uvek mogu da očekuju.

Sagovornici:
Nikola Kojić, direktor voćarske zadruge De la Tero
Mihailo Stanišić, osnivač zadruge De la Tero

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica