Prouzrokovač sive pegavosti oraha prezimljava na lišću

Prouzrokovač sive pegavosti oraha prezimljava na lišću

Patogen lat. Gnomonia leptostyla prezimljava u obolelom opalom lišću i rak ranama mladara.

Gajenje oraha - © Pixabay

Zaraza se ostvaruje kroz prirodne otvore (stome i lenticele), kao i mehanička oštećenja lista, ploda i mladara. U širenju patogena značajnu ulogu igraju i insekti. Razvoju patogena pogoduje prohladno, kišno vreme u proleće i leto.

U pojedinim godinama može biti zaraženo do 80% plodova i celokupna lisna masa, kao i svi letorasti. Simptomi bolesti se ispoljavaju na svim zeljastim organima biljke: listu, plodu, letorastima. Na listu se uočavaju pege sivkaste boje, oivičene smeđim oreolom.

Pege su različitog oblika i veličine. Sa razvojem lista pege se šire i spajaju, ponekad zahvatajući celu lisnu ploču. List deformiše, uvija se, a u uslovima jače zaraze opada. Tek formirane pege na plodu su slične pegama na listu. Kasnije postaju tamnosmeđe do crne, ugnute. Plodovi inficirani u ranim fazama razvoja suše se i opadaju, dok oni koji su pri zarazi već dostigli krajnju veličinu, ostaju na grani; jezgra su im crna i gorka. Na letorastima se javljaju pege mrke boje, okruglog do eliptičnog oblika, uronjene u epidermis. Mere zaštite sprovode se preventivno.

Najznačajnije mere su:

  • Odabir otpornih sorti pri sadnji: Kasni rodni, Rasna, Šejnovo, Geisenheim 251 i dr.;
  • Sakupljanje opalog lišća i iznošenje iz zasada ili zaoravanje;
  • Odstranjivanje letorasta na kojima se uočavaju rak rane i iznošenje iz zasada;
  • U vreme zimskog mirovanja primena preparata na bazi bakra.
  • Fungicidni tretmani, u toku vegetacije, sprovode se u dva navrata – u maju i junu mesecu, preparatima na bazi a.m. mankozeb i a.m. dodin.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe  
Autorka: Ma Marija Ivanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica