Proređivanje plodova – veoma važna pomotehnička mera kod breskve

Proređivanje plodova – veoma važna pomotehnička mera kod breskve

Korekcija rezidbe ili proređivanje plodova breskve predstavlja važnu pomotehničku meru, a izvodi se 35 do 40 dana posle punog cvetanja.

 

Breskva u cvetu - © Pixabay

Pre nego što se počne sa proređivanjem treba utvrditi stepen zametanja plodova kod svake sorte. To se čini na 5 – 10 voćki, raspoređenih u dijagonali. Kada se odredi prosečan broj plodova po stablu, određuje se intezitet proređivanja.

Broj plodova kojim treba opteretiti voćku može da se utvrdi na osnovu obima debla. Na primer, ako je obim debla 40 cm, a na svaki cm obima debla treba da bude za sušne uslove gajenja (bez navodnjavanja) oko 9 plodova, onda voćka može biti opterećena sa 360 plodova.

Kada se pristupa proređivanju breskve, treba imati u vidu i bujnost mladara. Ako su mladari bujni onda broj plodova po stablu može biti veći, oko 450, a ako je prirast mladara slab i broj plodova se smanjuje za polovinu. U slučaju da je prirast mladara sasvim slab, da bi se podstakla vegetativna aktivnost odstranjujemo sve plodove.

Proređivanje plodova breskve izvodi se 35 – 40 dana posle punog cvetanja, a to je period kada je prošla opasnost od poznih prolećnih mrazeva. Proređivanje se vrši tako da razmak između plodova bude oko 15 cm.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Radmila Koprivica PSSS 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica