Povoljna vlažnost zemljišta tokom cele vegetacije – osnov za dobar razvoj malina

Povoljna vlažnost zemljišta tokom cele vegetacije – osnov za dobar razvoj malina

Za dobar razvoj malinjaka i postizanje visokog prinosa, ovu voćarsku kulturu treba navodnjavati redovno, tako da bi tokom vegetacije zemljište zadržalo dovoljno vlage. Veoma je važno navodnjavanje nakon završene berbe jer u tom periodu nastupa faza intezivnog porasta izdanka, koji su nosioci potencijalnog roda naredne godine.

Ilustracija: Navodnjavanje maline - © Agromedia

Najkritičniji periodi sa izraženom potrebom za vodom su u fenofazi cvetanja, razvoja i sazrevanja plodova, kao i posle berbe.

Orjentacioni periodi sa najvećim potrebama za zalivanje rodnih zasada jesu:

  • prvi pred početak sazrevanja plodova,
  • drugi sredinom berbe,
  • treći krajem berbe
  • četvrti posle berbe i uklanjanja starih rodnih izdanaka.

U nižim i toplijim područjima potrebno je zalivanje i u fazi cvetanja, dok u brdsko-planinskim područjima (gde je i najveći broj naših malinarskih zasada) u ovom periodu zalivanje se obavlja samo u godinama sa ekstremnim nedostatkom padavina.

Načini navodnjavanja su različiti i mogu biti sledeći:

  • površinski (brazdama i plavljenjem),
  • kišenjem i kapanjem (kap po kap).

Malina - © Agromedia

Navodnjavanje u brazdama zahteva najmanja ulaganja, ali se pri tom troše najveće količine vode. Takođe loša strana ovog načina navodnjavanja je i što se njime podstiče erozija ako su malinjaci na nagibu.


Navodnjavanjem veštačkom kišom obilno se kvasi lišće, plodovi i samo tlo, što sve podstiče razvoj bolesti i masovnu pojavu korova. Prednosti ovog načina navodnjavanja su ravnomernost natapanja, jer se zemljište postepeno vlaži, dolazi u obzir i na terenima sa nagibom.

Navodnjavanje kapanjem po sistemu “kap po kap” je investiciono najskuplji, ali najpogodniji način navodnjavanja maline. Cevi sa kapaljkama različitih oblika i dimenzija postavljaju se najčešće po površini zemljišta duž reda maline, obezbeđujući ravnomerno vlaženje zemljišta uz veoma racionalni utrošak vode, ili se cevi pričvršćuju za prvu žicu čime se one manje oštećuju pri obradi malinjaka. Navodnjavanjem kapanjem se biljke ne kvase, naročito je to važno za plodove, a sistem može da se primeni i na terenima sa većim nagibom.

Vreme i broj navodnjavanja u jednom malinjaku zavisi od ekoloških uslova samog područja, a u prvom redu od količine i rasporeda padavina, temperaturnih uslova, odnosno od osobina zemljišta. Najbolje je kada se navodnjavanje obavlja prema konkretnim potrebama, ne dozvoljavajući da u pojedinim fenofazama dođe do isušivanja zemljišta do dubine u kojoj se nalazi najveća masa korena, odnosno zalivanje je potrebno obaviti pre nego što se na biljkama osete posledice nedostatka vlage u zemljištu. Idealno je kada se ova meliorativna mera primeni pre nego što izdanci maline osete posledice nedostatka vlage u zemljištu.


Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Biljana Nikolić PSSS Smederevo


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica