Podsticaji za podizanje zasada voćaka, hmelja i vinove loze

Podsticaji za podizanje zasada voćaka, hmelja i vinove loze

Ako razmišljate o podizanju zasada nekog voća, hmelja ili možda vinove loze, prvo saznajte kako možete da konkurišete za subvencije Ministarstva poljoprivrede, koje će vam u toj ideji sigurno biti od velike pomoći.
 

Podsticaji za podizanje zasada voća, hmelja i vinove loze - © Pixabay 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u cilju podsticanja poljoprivredne proizvodnje donelo je Pravilnik o podsticajnim programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:

  • podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom;
  • pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

  • 0,1 ha – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja, a za šumsku jagodu 0,05 ha;
  • 0,3 ha – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih vrsta voćaka.

Proizvodni zasad može da se nalazi na jednoj ili više katastarskih parcela, ali katastarske parcele moraju da se nalaze jedna pored druge i da čine jednu celinu.
 

Podsticaji za podizanje zasada voća, hmelja i vinove loze - © Pixabay

Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 ha, a za proizvodne zasade jagode 5 ha.

Gajenje hmelja u samo 4 koraka


Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

  • za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 2.000.000 dinara;
  • za nabavku naslona, odnosno kolja – 700.000 dinara;
  • za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama – 200.000 dinara;
  • za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, podsticaji se uvećavaju za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.
 

Podsticaji za podizanje zasada voća, hmelja i vinove loze - © Pixabay


Ako se podsticaji odnose na proizvodne zasade vinove loze koji su u potpunosti podignuti na nadmorskim visinama iznad 200 m, odnosno na južnim ekspozicijama, odnosno na nagibu terena iznad 10º ili na terasiranim površinama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od po 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada vinove loze.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade koji su u potpunosti podignuti sa knip sadnicama, podsticaji se uvećavaju u iznosu od 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada voćaka.


Zahtev se podnosi do 31. avgusta tekuće kalendarske godine, a za proizvodne zasade jagoda podignute u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Više o potrebnoj dokumentaciji i pravilima konkursa možete pogledati u Pravilniku:

PRAVILNIK ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH
ZASADA VOĆA, HMELJA I VINOVE LOZE. PDF

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica