Oprašivanje ključno za dobar rod dunje

Oprašivanje ključno za dobar rod dunje

Ukoliko planirate podizanje zasada dunje, treba voditi računa o pravilnom kombinovanju sorti prema odnosima oplođenja, kako bi ostvarili maksimalne prinose. 

Plod dunje - © Pixabay

Pri podizanju zasada dunje treba voditi računa o pravilnom kombinovanju sorti prema odnosima oplođenja.

U zasadima u kojim će biti samooplodne sorte može se posaditi samo jedna sorta. Nasuprot tome, u voćnjacima, u kojima će se gajiti samo besplodne i delimično samooplodne sorte, treba izabrati sorte prema odnosima oplođenja.

Svetlost ključna za proizvodnju dunje

To je jedan od neophodnih uslova rodnosti voćaka, pa i dunje. Sorte oprašivači treba da se odlikuju sledećim osobinama: 

  • da su dobro prilagođene uslovima sredine;
  • da ispoljavaju što bolju polnu podudarnost sa glavnim sortama i time obezbeđuju što obilnije prinose;
  • da imaju dobru klijavost polena;
  • da im se vreme cvetanja što potpunije podudara;
  • da im plodovi imaju što bolji kvalitet;
  • da im se dugovečnosti približno podudaraju sa glavnim sortama.
Žute dunje  - © Pixabay

Ako se željene sorte odlikuju velikom vrednošću po kvalitetu plodova i mogu se smatrati glavnim, a dobro se međusobno oplođuju, tada se one smenjuju sa po 4 ili najviše 6 redova (uvek sa parnim brojem redova). Pri normalnom razvitku dunje, to je udaljenost koja obezbeđuje uspešno međusobno oprašivanje. U slučaju da se pojedine sorte žele gajiti u malim razmerama, pretežno kao oprašivači, tada se može izvršiti različit raspored ovih oprašivača u voćnjacima.

Tako se na primer Vranjska dunja, zbog relativno lošijeg kvaliteta ploda, koristi kao oprašivač za Leskovačku dunju (delimično samooplodna, slaba klijavost polena) sa svega 10-15%, odnosno sa po jednim stablom na svakih 10-15 stabala.


Treba izbegavati raspored po kojem bi u svakom redu bile po dve sorte, jer bi to kvarilo izgled i imalo niz drugih nepovoljnih posledica na organizaciju rada i ujednačenje agrotehničkih mera koji se u zasadu moraju primenjivati. Takav raspored se izbegava naročito u velikim voćnjacima.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: dipl. inž. Ivana Gligorijević PSSS Jagodina


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica