Koji faktori utiču na cenu jabuke i kako dobiti najvišu cenu za svoj proizvod?

Koji faktori utiču na cenu jabuke i kako dobiti najvišu cenu za svoj proizvod?

Podizanje voćnjaka - © Pixabay

Cena voća može značajno varirati od sezone do sezone. Naravno, kvalitetni plodovi uvek će imati višu cenu u odnosu na prosečne, ali to nije uteha kada je stanje takvo da su cene preniske. Kako je cilj svake proizvodnje prodaja i zarada, postavlja se pitanje šta voćari treba da urade da bi njihov proizvod dostigao najvišu moguću cenu

Proizvodnja jabuka u Srbiji u poslednjih 10 godina značajno se povećala i unapredila. Najveći faktor koji je uticao na to je mogućnost izvoza u Rusiju. Da bi uopšte mogli da počnu sa izvozom, proizvođači su morali prvo da se grupišu i počnu strateški da planiraju.

Prema podacima iz studije Konkurentnost poljoprivrede Srbije koju je radio SEEDEV, izvoz jabuka je glavni pokretač promena i investicija u proizvodnji ovog voća. Takođe, u istoj studiji se navodi da je čak 84% izvoza jabuke namenjeno tržištu Ruske Federacije.

Nedavne vesti da se u Rusiji podižu veliki zasadi jabuke mogu predstavljati problem za naše proizvođače, te je već danas neophodno planirati budućnost i nova tržišta. Ali ključno pitanje za svakog proizvođača, bez obzira na koje tržište šalje svoje proizvode, jeste kako doći do najviše moguće cene za svoj proizvod.

Šta sve utiče na cenu jabuke?

Faktore koji utiču na cenu jabuke možemo podeliti na unutrašnje i spoljašnje, posmatrano u odnosu na proizvođača. Drugim rečima, na unutrašnje faktore proizvođač može da utiče, dok su spoljašnji van njegovog uticaja ili je uticaj proizvođača zanemariv.

Pod spoljašnje faktore potpadaju, na primer, stanje na tržištu, broj sunčanih dana u godini, količina padavina, različite državne politike kao što su monetarna, fiskalna, politika cena i politika subvencija.

Stanje na tržištu je tu posebno zanimljivo, jer je u ovom slučaju reč o visoko konkurentnom tržištu. Upravo ta odlika, a ona važi za poljoprivredu uopšte, znači da proizvođači ne mogu značajno da utiču na cenu. U konkretnom slučaju, dodatni problem predstavlja to što izvoz jabuka iz Srbije zavisi u najvećoj meri od samo jednog tržišta.

Šta zavisi od proizvođača?

Sav trud može biti uzaludan ako ne postoji strateško planiranje, biznis plan i primena modernih tehnologija dizajniranih za proizvođače jabuka, koje vam mogu pomoći da ispratite svaku fazu procesa proizvodnje. Digitalizacija sve više uzima maha u svakoj sferi života pa tako i poljoprivredi.


Da bi mogla da se ostvari najviša moguća cena jabuke, potrebno je sistematski pristupiti proizvodnji, distribuciji i prodaji. Bez adekvatnog obraćanja pažnje na unutrašnje faktore ne postoje preduslovi za dobru cenu proizvoda na tržištu.

Jabuke u gajbama © Agromedia

Od voćara pre svega zavisi način tretiranja voćnjaka. U to spada, pre svega pravilno sađenje voća, zatim prihrana voćaka različitim đubrivima, orezivanje, zaštita od bolesti, štetočina, vremenskih i drugih nepogoda, kao i dobar sistem navodnjavanja, ali i drugi elementi direktno vezani za ljudski faktor. Znanje i iskustvo u poljoprivredi više nisu dovoljni, kao što nije dovoljna ni povremena pomoć agronoma. Moć tehnologije u poljoprivredi je značajno porasla i proizvođači širom sveta ubiraju plodove njenih moći!


Sve počinje sa đubrenjem i zaštitom

Stručnjaci ističu da su jesenji radovi u voćnjaku glavni preduslov za dobar i kvalitetan rod u narednoj sezoni. Pored sistematske zaštite od bolesti i štetočina, značajni su i drugi radovi koji se tada obavljaju.

Naime, jesen je period kada se zemljište tretira oranjem i đubrenjem. Oranje za cilj ima poboljšanje fizičkih uslova u kojima biljka raste – aeracija zemljišta, toplotni i vodni režim su direktno pod uticajem oranja.


Đubrenje je jedna od ključnih tačaka jesenjih radova. Tokom vegetacije, biljka koristi veliku količinu hranljivih materija. Pravilnim đubrenjem u jesen, hranljive materije se vraćaju u istrošenu zemlju, a pravilnim proračunom se postiže optimalni porast vegetativne mase i kvalitet plodova.

Količina azota, fosfora, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma je bitna kada je u pitanju prihrana jabuke, i zato nije svejedno koliko će od ovih hemijskih elemanata vaša jabuka dobiti u kojoj fenofazi.

Da biste ostvarili planirane prinose i da bi kvalitet jabuke bio što bolji važno je da imate dobru računicu optimalne potrošnje jabuke kada su u pitanju navedeni hemijski elementi kojima se jabuka hrani. Ali nije dovoljno samo napraviti računicu u jesen kada se vrši glavno đubrenje. Za vrhunske rezultate praćenje količine hraniva u zemljištu treba da se obavlja svakodnevno, kroz ceo ciklus i sve faze vegetacije biljke.

Od velikog značaja za voćarsku proizvodnju je i to što đubrenje utiče i na trajanje vegetativnog ciklusa.

Najracionalniji pristup je vršenje hemijske analize zemljišta i onda na osnovu rezultata treba prilagoditi režim đubrenja svakom zasebnom voćnjaku, u cilju postizanja što bolje rodnosti.

Ovakav pristup daje najbolje rezultate, ali zahteva odvajanje značajnog vremena za vršenje proračuna. Naravno, i oranje i đubrenje se moraju prilagoditi vremenskim uslovima, pre svega padavinama. Upravo je tehnologija, koja postaje sve dostpunija proizvođačima, ono što pomaže da se vreme proračuna skrati zahvaljujući razvijenim algoritmima i jednostavnosti za upotrebu.

A šta posle berbe?

U toku berbe važno je kako se tom procesu pristupa, da li su berači obučeni adekvatno, kako rukuju voćem, kakvi su higijenski uslovi za voće. Nakon berbe postavlja se pitanje, da li se ubrano voće tretira i kako se to sprovodi.

Skladišni kapaciteti, na prvom mestu hladnjače, važni su infrastrukturni elementi koji voćarima i drugim proizvođačima omogućuju da čekaju bolje stanje na tržištu.

Važno je istaći da se voće ne tretira samo protiv skladišnih bolesti, već i da zadovolji neke estetske kriterijume. Kupci, šta god ko mislio o tome, često biraju očima i to treba uzeti u obzir.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica