Kako vreme berbe utiče na kvalitet plodova

Kako vreme berbe utiče na kvalitet plodova

U voćarstvu postoje tri ključna elementa koja utiču na kvalitet plodova i to su: gajenje voća, berba i čuvanje. Pravi momenat berbe utiče na upotrebnu vrednost plodova i pomaže kod njihovog čuvanja. 

Berba jabuke - © Pixabay

Pravo vreme berbe produžava upotrebnu vrednost plodova i omogućuje njihovo bolje čuvanje.

Postoji više metoda za određivanje optimalnog vremena berbe, a momenat berbe će zavisiti i od namene plodova (za preradu, upotreba u svežem stanju i sl.)

Kada je reč o kvalitetu voća, 80% kvaliteta voća potiče iz voćnjaka, 10% potiče iz perioda između berbe i čuvanja, dok je za samo 10% zaslužno čuvanje! Mnogi poremećaji u kvalitetu plodova koji se javljaju u toku skladištenja posledica su neadekvatnog vremena branja.

Branje jabuke - © Pixabay

Prerana berba 

Posledice prerane berbe:

 • Plodovi većine voćnih vrsta rastu sa manjim ili većim intenzitetom sve do dostizanja fiziološke zrelosti.
 • Porast prečnika ploda kod jabuke i kruške 20 dana pre berbe može da iznosi i 1%, a pred samu berbu 0,1-0,5% dnevno.
 • Preranom berbom se znatno smanjuje prinos, što znači da je prosečna masa plodova u takvim slučajevima znatno manja.
 • Prerano ubrani plodovi nemaju dovoljno izgrađenu pokožicu, površina im je relativno veća u odnosu na masu pa je i gubitak vode transpiracijom znatno veći (na primer kod zelenih plodova – Zlatnog delišesa izuzetno brzo dolazi do smežuranja).
 • U prerano ubranim plodovima kutikula je nedovoljno formirana i sa tanjom voštanom prevlakom.
 • Osnovna boja pokožice je suviše zelena i nema pokrovne boje kod perano ubranih plodova.
 • Plodovi nemaju tipičnu aromu, često su trpki i bez karakterističnog ukusa.
 • Prerano ubrani plodovi smokve su neupotrebljivi, a kod jabuke su podložniji pojavi gorkih pega.

Prekasna berba

Posledice kasne berbe:


 • Pri suviše kasnoj berbi često dolazi do otpadanje najlepših plodova.
 • Pojava fizioloških oboljenja, na primer: jonatanove pege i staklavost ploda jabuke koji su najčešće posledica prekasne berbe.
 • Gljivična oboljenja javljaju se mnogo intenzivnije za vreme čuvanja kasno ubranih plodova.
 • Prekasno ubrani plodovi su suviše meki i loše transportabilnosti, a sposobnost da se duže čuvaju je smanjena.

Breskve - © Pixabay


Berba u više faza

 • Zrenje plodova raznih voćnih vrsta (jabuka, kruška, breskva, jagoda, kupina i sl.) dosta je rastegnuto. Zbog toga se plodovi često beru u više faza.
 • Na ovaj način se dobijaju plodovi ujednačenog kvaliteta i mnogo su pogodniji za lagerovanje i preradu, a za vreme čuvanja su manji gubici.
 • Kod jabuke se preporučuje berba u dva navrata, naročito ako je rod obilan, a postoje velike razlike u krupnoći plodova.
 • Pri berbi zimskih sorti jabuka u više faza prva berba je za dugo čuvanje, druga za kraće, a treća za direktnu prodaju (bez čuvanja).
 • Breskvu treba brati u više navrata (3-4), jagodu 3-5, kupinu 5-7 puta jer plodovi ove voćne vrste ne sazrevaju u isto vreme.

 

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Autor: Dipl. inž. Dejan Stefanović, PSSS Negotin

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica