Daljinskim navodnjavanjem odredite pravu količinu vode i đubriva u zasadu borovnice

Daljinskim navodnjavanjem odredite pravu količinu vode i đubriva u zasadu borovnice

Navodnjavanje u zasadu borovnice igra ključnu ulogu. Ipak, za to je potrebno odrediti pravu količinu i kvalitet vode i đubriva. Sve to se može raditi mnogo pametnije. Daljinskim navodnjavanjem bićete uvek sigurni da vaš voćnjak dobija neophodnu hranu i vodu.

 

„Naša kompanija se bavi razvojem uređaja i softvera za pametno upravljanje navodnjavanjem. Rešenja koja mi razvijamo su tehnološki vrlo napredna, ali su potpuno prilagođena potrebama krajnjih korisnika i veoma jednostavna za korišćenje“, navodi dipl. ing. Lazar Jovanović, ispred kompanije Smart Watering Solutions.

Na zasadu borovnice u okolini Kragujevca, koji pripada jednom od njihovih korisnika, gde je ove godine instalirano Smart Watering rešenje za daljinsku kontrolu navodnjavanja i precizno prihranjivanje biljaka, Lazar Jovanović nas je upoznao sa svim delovima sistema i kako on funkcioniše.

Kakav kvalitet vode i ishranu traže borovnice - © Agromedia

Na početku, tu su sudovi u koje se ubacuju đubriva i određene kiseline, koje se dalje preko pumpi za doziranje injektiraju dalje u sistem. Glavni uređaj, odnosno „srce sistema“, upravlja tim pumpama i doziranjem.

„Jedna od ovih pumpi vrši regulaciju Ph vrednosti vode. A, kako znamo koja je Ph vrednost vode koja ide ide u sistem? Uz pomoć ovog ovde senzora, koji u svakom trenutku korisniku daje u aplikaciji informaciju koja je trenutna Ph vrednost vode i kakva je ta voda koja ide dalje u sistem. Pored ovog senzora, tu je i senzor protoka, koji korisniku, kada nije na parceli, daje povratnu informaciju o tome šta se ovde stvarno dešava, da li je pumpa stala, da li je pukla neka cev, da li je krenulo navodnjavanjeUređaj dalje upravljanja elektroventilima u polju i tako kontroliše navodnjavanje“, objašnjava Lazar Jovanović.

Konkretno, uređaj koji nam je Lazar pokazivao kontroliše 10 zona navodnjavanja i dozira 3 vrste đubriva i kiselina.

„Kao što ste videli, sistem je tehnološki veoma napredan i sastoji se iz više različitih podsklopova i celina, ali je potpuno prilagođen krajnjem korisniku, da mu bude što jednostavniji, što intuitivniji i što prostiji za korišćenje. A, što je najbitnije za krajnjeg korisnika daje odlične rezultate, što se vidi i po biljkama u ovom zasadu“, zaključuje Lazar Jovanović, ispred kompanije Smart Watering Solutions.


Kakav kvalitet vode i ishranu traže borovnice - © Agromedia

Marko Radovanović, vlasnik zasada borovnice na kojem je instalirano Smart Watering rešenje, odlučio je 2018. godine da osnuje zasad, a realizovao ga je 2019. godine. Pitali smo ga zašto se odlučio za ovakav sistem, kakvi su njegovi stavovi, utisci i koliko je zadovoljan.

Koliko je važan sistem za navodnjavanje u zasadu borovnice?


„Što se tiče sistema za navodnjavanje smatram da je to jako bitna stavka u proizvodnji borovnice, tako da sam se odlučio za to daljinsko navodnjavanje i kompletnu kontrolu sistema. Šta to znači? Hteo sam da u svakom trenutku imam kompletnu informaciju kakva voda ili kakva prihrana ulazi u zasad.“

Da li možete kontrolisati sistem i ako niste u zasadu borovnice?


„Naravno, nije bitno gde se nalazim, bitno je samo da imamo Internet. Bilo odakle možemo pustiti navodnjavanje, prihranu, u svakom trenutku imamo kontrolu na telefonu koja Ph ulazi u zasad, tako da je kompletna kontrola na telefonu. Znači, nije bitno da se bude prisutan na samom zasadu.“

Koliko ovakav način prihrane biljaka utiče na njihovo zdravstveno stanje?

„Naravno da je to jedan bitan razlog, jer u svakom trenutku imamo kontrolu nad tim šta se dešava, koja je vlažnost supstrata biljaka, koliko hrane dobija svaka biljka, da li svaka biljka dobija istu količinu hrane, tako da, vidi se na biljkama da to ima smisla.“

Da li je mobilna aplikacija jednostavna za upotrebu?

„Jako jednostavna aplikacija. Definišete vreme kada će krenuti zalivanje, definišete količinu vode koju će dobiti svaka biljka, i to je to.“

Da li je investicija u ovakav sistem za navodnjavanje isplativa?

„Naravno da je isplativa. Mislim da menja jednog radnika koji bi bio u svakom trenutku na zasadu, tako da mislim da je to – to. Bez kompletne kontrole navodnjavanja i prihrane mislim da nema ozbiljne proizvodnje borovnice.“

Sagovornici:
Dipl. ing. Lazar Jovanović, Smart Watering Solutions
Marko Radovanović, vlasnik zasada borovnice

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica