Istraživanja pokazala: Evo kako da postignete visok prinos borovnice!

Istraživanja pokazala: Evo kako da postignete visok prinos borovnice!

Vlasnici zasada borovnice u Vršcu angažovali su stručnjake iz kompanije Agromarket da im pomognu stručnim savetima oko formiranja i brige o zasadu. Zahvaljujući ovoj odluci, ali i velikoj posvećenosti i odgovornosti samih vlasnika, borovnica odlično napreduje i daje visok prinos. U nastavku vam donosimo detaljne savete kako da i vi ostvarite visok prinos ove kulture.

Kod proizvodnje borovnice na bankovima, kao dobra mera pokazalo se navodnjavanje sa dva creva na banku. Na osnovu istraživanja koja su rađena u svetu, kao i kod nas, zapaženo je da se veći prinosi dobijaju kada se postave 2 creva, i to jedno sa jedne strane biljke, a drugo sa druge strane. Istraživanja su rađena na period od 3 godine, a razlike u prinosu su od 500g do 700g po biljci.

Idealno je da banak bude visok, sa bogatom organskom materijom i da se postave 2 creva za navodnjavanje. Sva hrana, odnosno đubriva koja dodajemo kroz sistem na taj način budu raspoređeni u široj zoni, koren se tada razvija u široj zoni i bolje koristi sva đubriva, što doprinosi tome da imamo bolju i kvalitetniju biljku”, objašnjava dipl. inž. Miloš Pavlović iz kompanije Agromarket.

Prema njegovim rečima, u samom startu je neophodno uraditi pravilno postavljanje zasada, da bi se kvalitetna tehnologija mogla nadograditi, kako bi imali visoke i kvalitetne prinose.

Miloš ističe važnost stabilnosti pH i EC vrednosti u supstratu u vreme intezivne berbe borovnice, što je u drugoj polovini juna. Bitno je da se pH vrednost zemljišta održi između 5-5,5 i da se ne dozvoli da nivo EC-a padne, čija stabilnost se postiže đubrivima.

„Ako bi se desilo da se spusti nivo EC u supstratu, odnosno da se ispere određena hrana u supstratu, desilo bi se da biljka ne može da iznese tu hranu u plod, kako bi bio krupan i kvalitetan, već da vraća nazad sokove. Naš zadatak je da redovnim prihranjivanjem, tačno proračunatim, održavamo EC na dovoljnoj visini da biljka ne može da vraća sokove, već da ih koristi sve vreme. Mi radimo tačne proračune i prema vremenskim uslovima i prema fazi u kojoj se biljka nalazi”, kaže Miloš.

Kod prihrane borovnice jako je važno da bude dobro izbalansiran nivo svih hranljivih elemenata.

Istraživanja pokazala: Evo kako da postignete visok prinos borovnice! - © Agromedia

„U stanici odakle se vrši prihranjivanje imamo najčešće tri tanka. U jednom je NPK formulacija, u drugom tanku je kalcijumova formulacija, a u trećem – kiseline. U prvom tanku, gde je NPK formulacija, neophodno je malo spustiti pH vrednost, a to radimo pomoću proizvoda FITOFERT Ph GREEN. Ovim sredstvom snižavamo pH vrednost, a ne dozvoljavamo rast EC, tako da imamo dovoljno prostora da radimo sa đubrivima onako kako mi želimo. U drugom tanku je kalcijum sa mikroelementima. U trećem tanku, zbog količine vode koja se koristi i u zavisnosti od pH vode koja se koristi, imamo proporcionalno odnose kiselina i ph GREEN-a. Ne koristimo čistu kiselinu, jer ako bismo koristili čistu sumpornu kiselinu u ovoj fazi, desilo bi se da spustimo pH, ali EC bi odlazio mnogo visoko i ne bismo mogli da hranimo biljku kako želimo. Zato se pored kiseline koristi i pH GREEN”, objašnjava Miloš tehnologiju ishrane borovnice.


Pored ovoga, Miloš savetuje da se kontinuirano mere parametri kvaliteta supstrata, pre svega EC i pH vrednost. U periodu intezivne berbe veoma je važno da EC ne padne ispod 0,8 (da se drži između 0,8-1) da bi tok sokova bio usmeren od supstrata i korenovog sistema ka nadzemnog delu biljke, a ne obratno. Takođe, važno je da pH vrednost bude u vrednosti između 5-5,5 da bi biljka mogla da koristi sva đubriva koja joj dajemo.

U fazi intezivne berbe jako je važno da se ne prestane sa prihranjivanjem borovnice. Ona u ovom periodu ima veće potrebe za kalijumom, u odnosu na azot. Kompanija Agromarket ima specijalizovanu formulaciju đubriva FITOFERT BLUEBERRY 2 sa odnosom NPK 10:5:20. Uz to, vrši se prihranjivanje i kalcijumom i magnezijumom, procentualno nešto manje nego u prethodnim fazama.

„Uz redovnu fertigaciju, odnosno prihranjivanje borovnice putem sistema kap po kap, radi se i redovna folijarna ishrana borovnice. U ovoj fazi najvažnija je folijarna ishrana sa kalcijumom, a radi se na svakih 7-10 dana. Uporedo sa ovom prihranom radi se i folijarna prihrana sa biostimulativnim sredstvima na bazi algi, kojima pogoduje oblačno vreme”, navodi Miloš.


Zahvaljujući ovakvoj prihrani dobija se krupan i kvaliteta plod, a biljka nije podložna gljivičnim ili bilo kojim drugim oboljenjima. Takođe, dobija se dovoljno čvrst plod koji može da zadrži kvalitet i izdrži različite vremenske prilike, kao što je kišovito vreme koje nekada ne dozvoljava da se berba obavi na vreme.

Istraživanja pokazala: Evo kako da postignete visok prinos borovnice!- © Agromedia


„Borovnica je biljka koja je osetljiva na povećan nivo nitrata u zemljištu, te svu prihranu radimo sa izbalansiranim odnosom amonijačnog i nitratnog azota, u odnosu 75% amonijačni i 25% nitratni azot u NPK formulaciji. Kada radimo kalcijum, ne radimo kalcijum nitrat baš iz ovih razloga, već posebnu formulaciju koja ne sadrži nitrate, a to je naš proizvod FITOFERT CALCIUM ORGANO. Praktično, idealan proizvod za zasade borovnica koje ne trpe povećan nivo nitrata”, navodi Miloš.

Nakon što se završi faza intezivne berbe borovnice (što je u narednih 20 dana) važno je da se ne prekine prihranjivanje biljaka.

Dvadesetak dana nakon berbe su bitni kako bi se dobio novi porast biljke koji je potreban za narednu godinu. Takva prihrana, sa povećanim nivoom azota traje do početka avgusta. Nakon toga stručnjaci iz Agromarket-a skroz prekidaju azotne formulacije i prelaze na fosforno-kalijumove kombinacije, kako bi održali EC u željenom nivou, a da ne dozvole da biljka dobije previše na masi.

„Ova ishrana je jako bitna iz mnogo razloga, a najbitniji je povećana otpornost biljke na izmrzavanje. Naime, samim povećavanjem ćelijskih sokova u biljci ona je otpornija na izmrzavanja koja se javljaj u neočekivano vreme”, ističe Miloš.

Prema njegovim rečima, u periodu za nama je bilo dosta oblačnih dana, sa visokom vlažnošću vazduha i samog supstrata, što su idealni uslovi za razvoj patogena. Miloš ističe da je neophodno redovno obilaziti zasad, naročito nakon berbe, kada biljka istroši mnogo na plodonošenje i zrenje i pratiti da li u zasadu dolazi do određenih promena.

Istraživanja pokazala: Evo kako da postignete visok prinos borovnice! - © Agromedia

„Mi predlažemo da se preventivno uradi jedan tretman kroz sistem za navodnjavanje sredstvima koja rade na imunologiji same biljke. To su preparati FOSTONIC I FITOFERT QUATRO. Nakon berbe ume da se javi agrobakterijum, a preventivnim tretmanom možemo da učinimo da naš zasad bude otporniji nakon berbe. Za jedan hektar borovnice na bankovima, kojih ima 3000-3800, trebalo bi primeniti 3kg FOSTONIC-a i 5 litara FITOFERT QUATRO kroz sistem za navodnjavanje ”, kaže Miloš.

Nakon dobro roda, važno je ostati posvećen negovanju borovnice, a to znači da se redovno radi prihranjivanje i  praćenje zasada, kako bi se neutralisale određene pojave, bolesti ili druge vrste oštećenja.

Kod boronice je najčešća situacija posle berbe pojava septoriozne pegavosti na listu. Vrlo je lako da je proizvođači uoče, a kada je primete potrebno je uraditi tretman sa sinergističkim delovanjem. Reč je o primeni proizvoda QUEEN i SIGURA, i to u koncentraciji QUEEN 0,8% i SIGURA 0,02%.

„Ono što je karakteristično za borovnicu je prisustvo mušice dezineure. Ona zvanično nije registrovana u Srbiji, međutim ove godine primećena je u svim zasadima borovnice. Njena larva može da preživi preko zime u supstratu i ponovo se aktivirati dogodine. Zato je nakon berbe neophodno uraditi jedan tretman sa preparatom MOVENTO”, navodi Miloš.

Stručna služba Agromarket stoji na raspolaganju svim proizvođačima borovnice. Praćenjem parametra kvaliteta zemljišta i stanja biljaka uvek mogu da daju koristan i adekvatan savet proizvođačima kako bi rešili određene probleme i kako bi proizvodnja imala željenu dinamiku.

„Mi kao kompanija raspolažemo jako širokim portfoliom proizvoda, kako proizvoda koji su vezani za ishranu bilja, tako i proizvoda koji su vezani za zaštitu biljaka. To znači da možemo da ispratimo apsolutno sve što se tiče proizvodnje i ne samo u redovnim, već i u vanrednim situacijama, kada vremenski uslovi nisu dobri, kada se jave neke vrste oštećenja ili oboljenja u samim zemljištima, jer imamo širok portfolio i u tom delu, i uvek možemo reagovati na adekvatan način u cilju rešavanja problema”, zaključuje Miloš.

 

Sagovornik: dipl. inž. Miloš Pavlović, Agromarket

Komentari (1)

Snezana

2022-07-25 17:38:00

Kako mogu da dobijem kon tel Miloša Pavlovića.Hval

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica