Gajenje maline: Dobra priprema zemljišta povećava prinose

Gajenje maline: Dobra priprema zemljišta povećava prinose

Ukoliko ste planirali da počnete da se bavite gajenjem maline, pre nego što zasnujete malinjak, potrebno je da dobro pripremite zemljište. Samo tako ćete moći da ostvarite visoke prinose od ove kulture. U daljem tekstu pročitajte šta je sve potrebno za adekvatnu pripremu zemljišta za podizanje malinjaka.

Malina - © Agromedia


Pripremu zemljišta
za sadnju maline, ako je moguće, treba početi dve godine pre sadnje. S obzirom na to da je malina višegodišnja biljka i priprema zemljišta mora se obaviti pravilno i blagovremeno.

Dobro pripremljeno zemljište trebalo bi da omogući dobar razvoj sadnica i normalan porast izdanaka, a to je preduslov za obilno i redovno rađanje.

Pre zasnivanja zasada potrebno je izvršiti agrohemijsku analizu zemljišta i na osnovu rezultata analize izvršiti meliorativno đubrenje.

Kako da gajite maline

Kako bi pripemili zemljište za podizanje malinjaka treba uništiti korov, i ako se nalaze na zemljištu izvaditi žile i panjeve. Zatim, zemljište obogatiti humusom, unošenjem stajnjaka ili zelenišnim đubrenjem. Nakon toga sledi oranje i ravnanje površine, kao i parcelisanje zemljišta.

U zavisnosti od sistema gajenja, tipa zemljišta i njegove plodnosti, zavisi i način đubrenja. Zemljište za podizanje malinjaka, ore se 2 do 3 meseca pred sadnju na dubini 30-40cm.

Gajenje maline Polke

Posle dubokog oranja treba uneti 20000 do 50000kg/ha stajnjaka, ako se sadnja obavlja u jesen, a onda ponovo plitko preorati ili preći tanjiračom. Istovremeno se stajnjakom pre sadnje treba rasturiti i oko 500kg/ha super fosfata, 800kg/ha kalijum sulfata i 200-400kg/ha amonijum sulfata.

Količina đubriva koja će se upotrebiti zavisi od plodnosti zemljišta, što se utvrđuje agrohemijskom analizom zemljišta.


Autor: dipl. inž Vukašinović Srečko, PSSS Niš

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica