Sigurnija i brža proizvodnja jabuka uz digitalnu tehnologiju

Sigurnija i brža proizvodnja jabuka uz digitalnu tehnologiju

Zamislite da udobno sedite u vašem dvorištu i držite svoj mobilni telefon, pogledate u njega i kliknete samo  jedan taster. U isto vreme, na nekoliko kilometara od vašeg doma, robot počinje sa branjem jabuka u vašem voćnjaku. Ne, ovo nije naučno-fantastični film, ovo je budućnost voćarstva!

Digitalna poljoprivreda © Pixabay

 

Poslednjih godina nastalo je mnogo inovacija u voćarstvu, pa smo tako čuli za razne senzore, dronove, satelitske snimke i aplikacije za pametne uređaje, koji svi zajedno rade na tome da proizvodite samo najbolje, i to sa što manje rizika. Najjednostavnija upotreba ovih tehnologija je kod vršenja preciznih proračuna za đubrenje ili navodnjavanje voćki.

Do sada ste sigurno postupno računali ove podatke, uzimajući u obzir i površinu parcele, fizičko-hemijska svojstva zemljišta, sortu jabuke koju ste posadili, sortu na koju ste kalemili, starost zasada. I sve to nije dovoljno za precizno izračunavanje potrebe za đubrivima!

Slična je situacija sa navodnjavanjem. Ono zavisi i od zemljišta, i od padavina i klime, od sorte. Kao i đubrenje, i navodnjavanje zavisi od toga koliko želimo prinosa da dobijemo na datoj parceli – dakle, sve je relativno.

Tehnologija je tu da nam bude prečica i za nju ne važi ona stara – što je brzo to je i kuso. 

Ne može tehnologija da obavi posao umesto voćara, može samo da mu pomogne da posao bude obavljen brže, preciznije i pouzdanije. Od voćara tako zavisi koje i kakve inpute će dati tehnologiji.

Šta tehnologija može i šta joj je potrebno?

Pođimo od toga šta voćar mora da da kao input:


 • Koja je osnovna sorta u voćnjaku?

 • Pre koliko godina je posađen?

 • Na koju podlogu je kalemljeno, ako je to rađeno?


 • Kolika je površina zasada?

 • Koliko se očekuje/priželjkuje prinosa na osnovu dosadašnjeg iskustva?


 • Gde se nalazi voćnjak?

 • Kakav je vodni režim? Kakve su padavine na toj lokaciji?

 • U kojoj fenofazi se u datom momentu nalaze biljke?

 • Kada je najbolje vršiti rezidbu?

 • Kolika je prosečna debljina stabla?

 • Kakva su hemijska svojstva zemljišta?

 • Šta je i koliko dodato od đubriva?

 

Što precizniji odgovor, preciznija će biti i procena. Ako za potrebe računice treba imati podatak o obimu, treba izmeriti više stabala i izvući prosek. Stabla treba odabrati iz svakog dela voćnjaka, i što više stabala premerimo, prosek će biti pouzdaniji i statistički značajniji. Ponekad se za određene potrebe koriste i drugi pokazatelji.

Drugi primer je hemijska analiza zemljišta. Važno je pravilno uzeti uzorak za analizu. Naravno i za to postoji više metoda. Ali jedno pravilo važi za sva merenja – što se preciznije odgovara, precizniji će biti i rezultati.

Nije magija, već digitalna tehnologija!

Na osnovu lokacije, a zahvaljujući satelitima, digitalna tehnologija može pratiti vremenske prilike, padavine, sunčane sate, kao i vegetativnu masu vašeg voćnjaka. Na osnovu tih podataka programi i aplikacije vrše svoje računice.

Na osnovu hemijskih svojstava zemljišta, debljine stabala, fenofaze, kao i količine dodatog đubriva, dobro napisana aplikacija može izračunati koliko je đubriva potrebno vašem voćnjaku u toku godine. Takođe vam može dati računicu kada i koliko treba da đubrite.

Voćnjak - © Foto: www.pixabay.com

Uz pomoć satelita digitalna tehnologija može da reguliše režim navodnjavanja i da ga prilagodi količini padavina. Kombinovanjem sa navodnjavanjem, moguće je vršiti i fertirigaciju u režimu koji je uz pomoć tehnologije izračunat kao optimalan.

Takođe, upravo zahvaljujući satelitskim podacima o vremenskim uslovima, moguće je uz pomoć digitalne tehnologije izračunati verovatnoću pojavljivanja bolesti i štetočina i preventivno delovati.

Na kraju, digitalna tehnologija može, zahvaljujući svim informacijama koje je u stanju da obradi, pratiti i svakodnevno ažurirati kalendar radova. Ovo je najveći adut primene digitalne tehnologije jer kao što svaki voćar zna, efekti svih radova u voćnjaku mogu vrlo lako biti poništeni u jednom danu, ako se ne vodi računa.

Tehnologija, bar za sada, nije svemoguća. Mnogo toga i dalje zavisi od čoveka, čak i uz primenu visoke tehnologije. Pa i pored toga, uštede koje nam tehnologija pruža, u novcu i vremenu, kao i prednosti koje pruža u pogledu preciznosti i optimizacije uslova priozvodnje, čine je nezamenljivom.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica