Crnogorski poljoprivrednici u poseti malinarima Srbije

Crnogorski poljoprivrednici u poseti malinarima Srbije

Delegacija iz Crne Gore posetila je malinare Srbije u okviru projekta “Podrška održivoj integraciji lanca vrednosti u sektoru voća i povrća”, Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Posebno interesovanje su iskazali za iskustva lokalnih voćara u udruživanju u zadruge.
Maline © Pixabay

Dvadeset poljoprivrednika iz Crne Gore, proizvođači malina i drugog jagodičastog voća, danas su završili posetu Srbiju u cilju upoznavanja sa dobrom praksom i iskustvom poljoprivrednika Srbije u proizvodnji, preradi i plasmanu malina. Poseta je organizovana pod okriljem projekta “Podrška održivoj integraciji lanca vrednosti u sektoru voća i povrća”, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Delegacija poljoprivrednika iz Crne Gore, iz četiri opštine sa severa zemlje u kojima je proizvodnja jagodičastog voća u razvoju, posetila je poljoprivrednu zadrugu Agro Eko Voće i Asocijaciju Ariljska malina. Gosti su se upoznali sa načinom organizacije proizvodnje i metodama prerade malina. Posebno interesovanje su pokazali za brojne koristi koje poljoprivrednici imaju od udruživanja u zadruge – od podizanja zajedničkih skladišnih, preradnih i prodajnih kapaciteta, što omogućava prodaju u trenutku kada je najpovoljnija cena, preko povoljnijeg uvođenja grupnih sertifikata i pristupa subvencijama, do korišćenja zajedničke opreme i mehanizacije u okviru zadruge.

Ključni izazov za poljoprivredu Crne Gore je smanjenje uvoza, odnosno zamena uvoznih lokalnim proizvodima, povećanje domaće potrošnje koje je direktno povezano i sa sektorom turizma, kao i razvoj izvoza u zemlje regiona. ”U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, FAO i EBRD rade na unapređenju lanca vrednosti u sektoru voća i povrća, prvenstveno kroz unapređenje kvaliteta proizvodnje i osnaživanje održive saradnje između proizvođača i otkupljivača voća i povrća – prerađivača, trgovaca ili izvoznika. Jedna od aktivnosti u okviru ovog kompleksnog projekta je i podizanje kapaciteta ključnih aktera u ovom sektoru, zbog čega je i organizovana ova studijska poseta kolegama iz Srbije”, izjavio je Miloš Milovanovć, koordinator FAO i EBRD projekata u Srbiji.

Ovo je oborilo cenu domaće maline

Asocijacija Ariljska malina osnovana je početkom ove godine i okuplja devet prerađivača i zadruga, koji su prošle godine po prvi put sertifikovali svežu, zamrznutu i liofizovanu malinu zaštićenim imenom porekla “Ariljska malina”. Sertifikacija je sprovedena od strane Organic Control System, sertifikacione kuće ovlašćene od strane Ministarstva poljoprivrede za geografsku oznaku.

Agro Eko Voće je zadruga osnovana 2013. godine, koja se bavi proizvodnjom, otkupom i preradom malina, i danas broji preko 145 članova, koji su izgradili sopstvenu hladnjaču i kontinuirano ulažu u preradu malina. Planovi za buduće poslovanje obuhvataju proizvodnju organskih malina, proizvodnju u zaštićenom prostoru kao i izvoz svežih malina.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica