Bez ove 3 stvari svako ulaganje u podizanje voćnjaka je rizično

Bez ove 3 stvari svako ulaganje u podizanje voćnjaka je rizično

Za pokretanje prozivodnje neke voćne vrste veoma je bitno da mislite unapred. Dakle, ukoliko želite da sebi osigurate rod za mnoge godine unapred i njegov plasman na tržište morate voditi računa o 3 stvari. To su postizanje kvalitetnog ploda, zaštita od grada i odbrana voćnjaka od štetočina. Iskustva su pokazala da je bez ova tri elementa svako ulaganje u podizanje voćnjaka rizično i nesigurno.

Protivgradna mreža - © Agromedia 

Protivgradne mreže – zaštita od grada

Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu. Prva je direktna šteta, ona se ogleda u oštećivanju plodova i smanjenom prinosu. Druga je indirektna šteta, kada dolazi do lomljenja rodnih grana i posledice se mogu osetiti tek u narednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, pa posledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu grad može da izazove, postavljanje protivgradne mreže pokazalo se isplativim na duge staze, iako je za ulaganje potrebno izdvojiti malo veću količinu novca.

Protivgradne mreže imaju brojne prednosti. Osim zaštite od grada, one u letnjim mesecima štite voćnjak i od prejake sunčeve svetlosti i ožegotina. One predstavljaju i moćnu prepreku od najezde insekata i ptica. Najbolje je mrežu postaviti pre sadnje, ali ukoliko niste u mogućnosti da odmah to uradite, onda bi trebalo postaviti bar stubove, a mreža se može dodati i kasnije.

Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i da materijali koji se koriste budu vrhunski. Kompanija BIG HARVEST je pažljivim odabirom došla do visokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišu klasu materijala za ovu vrstu posla.

Protivgradna mreža - © Agromedia

Projektovanje sistema protivgradnih mreža je najosetljiviji segment ovog posla, jer od njega zavisi i krajnji efekat zaštite. Privilegija da projekte radi Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom i višedecenijskim iskustvom u ovoj branš, kao i kvalitetni materijali koji se koriste u montaži, je ovu kompaniju dovelo u poziciju da svojim klijentima može da daje pismenu garanciju od 5 godina na kompletan sistem postavljene protivgradne zaštite.


Ograde – zaštita od štetočina

Da bi se sadnice zaštitile od životinja, glodara i uopšte od svih vrsta štetočina koje mogu da oštete sadnice, neophodno je postavljanje ograde oko voćnjaka. Kompanija BIG HARVEST svojim klijentima nudi sve vrste ograda, počevši od ograda od pletene žice koja može biti pocinkovana ili plastificirana do panelnih ograda koje mogu biti 2D ili 3D, sa kompletnim dodatnim materijalom i ugradnjom.

Zatim se određuje se visina ograde, broj redova zatezne i bodljikave žice i ostali elementi, kao i sam način ugradnje. Za postavljanje ograda, kompanija BIG HARVEST koristi sistem koji ima mali broj izvođača ovih radova u Srbiji. Ovaj sistem se sastoji u tome što ova kompanija svojom mehanizacijom najpre kopa kanale u koje se pletena žica postavlja na 20 cm ispod površine zemlje.

Ograde - © Agromedia 


Nakon postavljanja pletene žice, kanali se zatrpavaju, zemlja nabija i tako se postiže da štetočine ne mogu da se podvuku ispod pletene žice i ugroze voćnjak. Stubovi se betoniraju na početku, na uglovima i na kosnicima. Svi ostali elementi (visina stubova, širina i debljina pletene žice, broj redova bodljikave žice…) su predmet dogovora sa investitorom.

Sistem za navodnjavanje – garant za kvalitetan plod

Pored temperature i svetlosti, voda ima veoma veliki značaj za uspešno gajenje biljaka. Bilo da ih gajite u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, mora se napraviti plan kako će se biljke snabdevati vodom, odnosno kako će se zalivati.
Najveća prednost sistema za navodnjavanje je u njegovoj ekonomičnosti i efikasnosti za razliku od ručnog zalivanja. Sistemima za navodnjavanje se osiguravanju visoki prinosi i kvalitet proizvoda nezavisno od toga kakvi su prirodni uslovi u datoj godini.


Navodnjavanje je, uz protivgradne mreže i ograde, treći elemenat neophodan da bi se voćnjak pripremio za postavljanje sadnica. Bez ove tri stvari, ili bez jedne od njih, rizično je ulaziti u tako veliku investiciju kao što je podizanje voćnjaka. Da bi kompletirao svoju ponudu po sitemu „ključ u ruke“, kompanija BIG HARVEST je rešenje pronašao u saradnji sa svojim strateškim partnerom, kompanijom H2O. Veliko iskustvo, kao i kvalitetni materijali jednog od najvećih proizvođača ove opreme na svetu, izraelske firme RIVULIS, garantuju da će vaš voćnjak dobiti najkvalitetniju opremu za navodnjavanje i prihranu biljaka.

Sistem za navodnjavanje - © Agromedia 

Kompanija Big Harvest

Kompaniju BIG HARVEST čine profesionalaci sa dugogodišnjim iskustvom u montiranju i postavljanju sistema za protivgradne mreže, sistema za navodnjavanje kao i svih vrsta ograda i kapija. U svom poslovanju kompanija se oslanja na saradnju sa vrhunskim partnerima iz ovih oblasti kako iz Srbije, tako i iz Evropske Unije.

Kompletan montažni proces koji ova kompanija nudi svojim klijentima je zaokružen i obuhvata geometarsko merenje i omeđavanje, projektovanje, obeležavanje parcele, mašinsko pobijanje stubova od prednapregnutog betona, mašinsko uvrtanje ankera, kopanje kanala, bušenje rupa za stubove za ogradu, kompletno postavljanje sistema protivgradne zaštite i navodnjavanja, jednom rečju sa kompanijom BIG HARVEST klijent dobija „ključ u ruke“!

 

Sponzorisani članak
Big Harvest d.o.o

Adresa: Dr Milutina Ivkovića 2A Savski venac, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 60 415 8226
E mail: [email protected]
Web adresa: https://protivgradna.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica