Koji poslovi čekaju vinogradare tokom jula

Koji poslovi čekaju vinogradare tokom jula

Usled čestih i obilnih padavina brojne bolesti prete vinogradima. Pored zaštite od bolesti postoje brojni poslovi koji se obavljaju tokom jula meseca.

Vinograd - © Pixabay

Vinogradi u Jablaničkom okrugu, prema pisanju Mitić Aleksandra iz Poljoprivredne stručne savetodavne službe Srbije, su ove godine poneli obilan rod i u zavisnosti od sortimenta nalaze se u fenofazi intezivnog porasta i razvoja bobica i grozda kao i početak zasrevanja ranih sorti i u dobrom su zdravstvenom i kondicionom stanju.

Vinogradi koji nisu oštećeni gradom su za sada dobrog zdravstvenog stanja, međutim obilne padavine stvaraju
uslove za jači napad bolesti. U pojedinim vinogradima je na listovima uočena pojava plamenjače vinograda
koja se desilo u predhodnom kišnom periodu, a sada u vinogradima se pojavljuje na bobicama i pojedinim
grozdovima simptomi beličaste prevlake to jest pepelnice. Na pojedinim čokotima ranih sorti grožđa uočeno je
pucanje bobica koje su rezultat velike količine padavina u predhodnom periodu i usvajanja vode u čokotima,
stvoren je turgor koji se manifestuje pucanjem opne bobica i na tim pukotinama je moguće pojave truleži. Iz navedenog razloga je potrebno sprovesti obaveznu zaštitu vinograda od navedenih bolesti radi dobijanja
kvalitetnog i zdravog grožđa za upotrebu.

U toku jula i avgusta potrebno je održavati zemljište u vinogradu rastresitom zbog mogućnosti pojave velikih
temperatura i mogućnosti gubitka vlage iz otvorenih pukotina isparavanjem. Pre zaštite vinograda od
plamenjače, pepelnice i truleži obavezno odraditi sređivanje vinograda primenom zelene rezidbe i to lačenjem,
zakidanjem zaperaka i zalamanjem zaostalih vrhova. Lačenje podrazumeva uklanjanje suvišnih zaostalih
nerodnih lastara do osnove čokota kondira ili luka.

Zakidanje zaperaka je postupak gde se uklanjaju rukom mladi izbojci iz pazuha listova glavnog lastara i ovo se
radi dva do tri puta u toku vegetacije. Zalamanje vrhova je obavezna mera gde se lastari zalamaju ili prekraćuju
na visini od 10 do 14 listova ili na visini poslednje žice. Ove mere su obavezne, i njima se utiče na povećanje
prinosa i kvaliteta grožđa.

Širenje cikada, štetočine u vinogradima koja pravi velike štete i na njihovo odekvatno suzbijanje prema preporukama prognozno izveštajne službe. Ove mere su malo otežavajuće kod vinogradara u čijem reonima ima dosta napuštenih vinograda i gde se nesprovodi adekvatna zaštita. Padavine koje su bile u predhodnom periodu su dovoljne za vinovu lozu i adekvatno razvijanje bobice i grozda u dobro odrađenim vinogradima a u toliko rizične u gustim, prebujnim i ne sređenim vinogradima.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor: mr Mitić Aleksandar


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica