Koje podsticaje mogu da očekuju proizvođači vina

Koje podsticaje mogu da očekuju proizvođači vina

Svi oni koji planiraju ili se bave proizvodnjom, grožđa, vina ili sadnog materijala mogu da očekuju značajne subvencije države u ovoj oblasti. Iz Ministarstva poljoprivrede za Agromediju odgovorili su koje sve podsticaje mogu da očekuju poljoprivrednici koji se bave ovom vrstom proizvodnje.

 

Grožđe - © Pixabay

 

U cilju unapređenja vinogradarsko-vinarskog sektora i jačanja konkurentnosti proizvođača grožđa i vina, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine sprovodi set mera finansijske podrške. Navedenim merama obuhvaćene su sve faze proizvodnje ( od sadnog materijala, proizvodnje grožđa do proizvodnje vina), unapređenje kvaliteta, kao i uspostavljanje i funkcionisanje proizvodnje vina sa oznakom geografskog porekla kao proizvoda sa dodatom vrednosti i promociju ovih proizvoda.

Najznačajnije mere namenjene proizvođačima grožđa i vina su:

1. Podsticanje podizanja novih proizvodnih vinograda kroz povraćaj sredstava za kupljene sadnice, postavljanje naslona, pripremu i obradu zemljišta za sadnju, kao i analizu zemljišta u maksimalnom iznosu do 3 miliona dinara po korisniku, uz posebne povoljnosti (bonuse) za zasade sa autohtonim i domaćim stvorenim sortama vinove loze i vinograde podignute na najpovoljnijim pozicijama za gajenje vinove loze.

Dodatne subvencije od 100.000 dinara za one koji gaje domaće sorte vinove loze

Visina iznosa podsticaja je 50% od vrednosti troškova umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u iznosu od 65%, umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost.

 

Vinova loza - © Pixabay

 

2. Podsticanje proizvodnje sadnog materijala i sertifikacije i klonske selekciju vinove loze, odnosno unapređenja rasadničarske proizvodnje vinove loze.

Ovi podsticaji trenutno obuhvataju:

  • Podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije vinove loze – maksimalni iznos do 3.000.000 dinara po korisnik.
  • Podsticaje za proizvodnju lozno-sadnog materijala – maksimalni iznos do 500.000 dinara po korisniku.
  • Podsticaje za sertifikaciju i klonsku selekciju – maksimalni iznos do 10.000.000 dinara po korisniku.

3. Podrška investicijama za nabavku novih mašina, opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje (uključujući vinogradarstvo) i to u iznosu od 50% od iznosa troškova investicije umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u iznosu od 65% od iznosa troškova investicije umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost (nabavka mehanizacije i opreme za navodnjavanje i zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, ekstremnih temperatura i dr).

Kako orezivati rodnu lozu

Maksimalni iznos koji može da se ostvari podnosilac zahteva je trenutno do 3.000.000 dinara.

4. Podrška za opremanje vinarija kroz meru podrške investicijama u preradu (oprema za vinarije) i marketing.

Podsticajna sredstva su u iznosu od 50% od iznosa troškova investicije umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u iznosu od 65% od iznosa troškova investicije umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost (nabavka opreme za proizvodnju vina, laboratorijske opreme, opreme za dezinfekciju radnika i dr.).

Proizvodnja vina - © Pixabay

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 5.000.000 dinara.

5. Podrška unapređenju kvaliteta vina kroz refundaciju dela troškova laboratorijskih analiza vina u cilju poboljšanja kvaliteta, i to 40%, odnosno 55% (područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi) troška umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos po podnosiocu zahteva je za proizvođače vina bez geografskog porekla 25.000 dinara odnosno 50.000 dinara (područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi); a za proizvođače vina sa geografskim poreklom je 100.000 dinara.

Kako se rešiti bakteriozne plamenjače vinove loze

6. Podrška funkcionisanju udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla kroz refundaciju dela troškova koji nastaju u cilju uspostavljanja, funkcionisanja i promovisanja naših oznaka geografskog porekla za vina (vezano za izradu elaborata za datu oznaku geografskog porekla, angažovanje lica za internu kontrolu unutar oznake, promociju oznake) i to 40%, odnosno 55% (područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi) troškova umanjenih za troškove poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku (udruženje) je 500.000 dinara.

Pored navedenih mera, unazad više godina troškove kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, uključujući i laboratorijske analize i senzorno ocenjivanje vina sa geografskim poreklom ne snose proizvođači vina, već sredstva obezbeđuje Ministarstvo. Ovim se teži da se unapredi situacija u proizvodnji vina sa geografskim poreklom i da se svi domaći proizvođači animiraju da proizvode visokokvalitetna vina sa geografskim poreklom, uz istovremeno smanjenje troškova proizvođača za proizvodnju ovakvih vina.

Zasadi vinove loze - © Pixabay

Takođe, u cilju određivanja najpovoljnijih područja za gajenje vinove loze i proizvodnje visokokvalitetnih vina sa oznakom geografskog porekla (proizvod sa dodatom vrednosti), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je na osnovu detaljnih klimatskih, orografskih i zemljišnih analiza izradilo rejonizaciju vinogradarskih geografskih područja Srbije, kojom su definisana 3 regiona, 22 rejona i 77 vinogorja. Za svako od navedenih područja utvrđene su pre svega granice, preporučene sorte vinove loze, maksimalni prinosi po hektaru, minimalni kvalitet vina, čime je proizvođačima vina koji ustanovljavaju određenu oznaku geografskog porekla na datom području znatno olakšana izrada specifikacije proizvoda koja mora sadržati navedene elemente.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.