Kako obaviti berbu i žetvu aromatičnog i lekovitog bilja

Kako obaviti berbu i žetvu aromatičnog i lekovitog bilja

Berba, odnosno žetva lekovitog i aromatičnog bilja jedan je od najznačajnijih segmenata ove vrste proizvodnje. Može se obavljati ručno, ali je na velikim površinama jedino moguća mašinska žetva.

Nana - © Agromedia

Veliki je izbor mašina koje se mogu koristiti za žetvu bilja, a uglavnom su to kosačice koje su uvezane sa transportnim trakama i prikolicom. Kod njih se može vršiti podešavanje visine košenja i učestalost. Ukoliko je u pitanju seme, koriste se razne vrste kombajna, a ukoliko su u pitanju plodovi onda su u primeni berači, pri čemu se koriste razne vrste specijalnih ili adaptiranih mašina.

Mašine moraju biti ispravne i čiste bez ostataka zemlje ili delova biljaka sa drugih polja. Takođe, mašine moraju biti ispravne, bez curenja ulja ili drugih pogonskih tečnosti.

Transport se mora vršiti čistim prevoznim i sredstvima bez ostataka koji može zagaditi ovu vrstu proizvoda. Vrlo bitna stvar tokom berbe i žetve jeste određivanje idealnog vremena berbe (žetve), a to se radi u odnosu na količinu aktivne materije i količinu vlage u biljci, te treba birati najpovoljniji momenat u toku dana.

Lekovito bilje - © Pixabay

Iako se gajenje lekovitog bilja teško može odvojiti od prerade (duboko smrzavanje, sušenje i drugo), vlaga proizvoda je veoma važna. Zato je vrlo bitno i vreme do ulaska na liniju za preradu ili komoru za sušenje, jer proces kvarenja počinje gotovo ohmah nakon odvajanja dela od matične biljke.

Važna je i mogućnost da se masa proizvoda suviše ne sabija i da se omogući nesmetani dotok kiseonika, jer se u zbijenoj biljnoj masi pokreću štetni procesi i pri tome se korisne materije vrlo brzo gube. Prikolice, džambo vreće i džakovi treba da omoguće protok kiseonika, tako da masa mora biti rastresita.

Neki biljni materijali, kao što su seme i plod, privlače ptice, glodare i insekte, pa se tokom žetve o ovome mora voditi računa jer ova vrsta onečišćenja proizvoda može biti vrlo štetna.

Savetodavac za ratarstvo Dipl. inž. Milanka Miladinović


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica