Kako da brinete o travnjaku tokom zime

Kako da brinete o travnjaku tokom zime

Lep i uredan travnjak ispred kuće zahteva negovanje tokom čitave sezone, pa i tokom zime. Zimska nega travnjaka podrazumeva više različitih i obaveznih koraka.

Travnjak se i zimi mora negovati - ©Pixabay

 

Ukoliko želite da već na proleće imate lep, zdrav i uredan travnjak, brigu o travnjaku morate voditi i u zimskom periodu. Vreme i temperatura u tokom zime često su nepredvidivi i promenljivi, pa je travnjak tokom zime izložen ekstremnim uslovima.

Zbog ovoga se morate posvetiti održavanju i tokom zimskih meseci. Travnjak kao i ostale biljke morate zaštiti od snega, samo u ovom slučaju na malo specifičniji način. Nega travnjaka tokom zime podrzumeva đubrenje, čišćenje, ali i neke druge korake.

Uklanjanje snega sa travnjaka

Snežni pokrivač na travnjaku u vašoj bašti može delovati pozitivno i negativno. Naime, snežni pokrivač u zimskom periodu za travnjak je podjednako bitan kao i za ostale kulture, prvenstveno zato što štiti biljke od smrzavanja i predstavlja toplotnu izolaciju. Takođe, snežni pokrivač u najhladnijim mesecima u godini obezbeđuje zimsku rezervu vlage neophodnu biljkama.

Sa druge strane prevelika količina snega može oštetiti travnjak, odnosno ugušiti biljke. Zato je važno da kada se snežni pokrivač zadrži nekoliko dana uzastopno, redovno uklanjate sneg sa travnjaka.

 

Sneg morate redovno ukljanjati sa travnjaka - ©Pixabay


Đubrenje travnjaka

Kod đubrenja travnjaka tokom zime, veoma je bitno da pratite uputstva proizvođača naznačena na pakovanju đubriva. Poznato je da previše đubriva može spaliti travnjak. Zbog ekstremnih vremenskih uslova u zimskim mesecima, vlasi trave su naročito osetljive, pa morate dodatno voditi računa. Primenite samo preporučenu količinu đubriva.

Krajem zime travnjak treba nađubriti azotnim đubrivom koje će pospešiti rast biljaka. Preporučuje se da se prvo đubrenje travnjaka obavi od sredine februara do početka marta. 

Provetravanje travnjaka

U zimskom periodu može doći i do gušenja travnjaka. Kako biste ovo sprečili ili ublažili posledice ako do gušenja travnjaka dođe, neophodno je da nakon ukljanjanja snega grabuljama ili nekim sličnim alatom izbušite rupice po čitavom travnjaku. Na ovaj način omogućićete korenu da dođe do vazduha, kako bi se u rano proleće trava ponovo adekvatno bokorila.


 

Čišćenje travnjaka je obavezno - ©Pixabay


Čišćenje travnjaka

Čišćenje travnjaka je takođe jedan od bitnih koraka koji morate preduzeti tokom zime. Izuzetno je važno da tokom zime na travnjaku ne ostavite nikakve ostatke lišća, granja nakon rezidbe ili bilo čega drugog. Gomile bilo kakvog đubreta na travnjaku mogu ugušiti travu, uzrokovati stvaranje nekih bolesti, ali i posluziti kao idealno sklonište za insekte, miševe i druge štetočine.

Travnjak nemojte isuviše gaziti ili na bilo koji drugi način opterećivati tokom zime. Uspavane biljke mogu podneti izvesnu dozu pritiska, ali ne i preveliko opterećenje. Ukoliko preterate, travnjak će se u proleće mnogo sporije oporaviti.

Valjanje travnjaka

U toku zimskih meseci može se desiti da se neki delovi travnjaka odvoje od zemlje. Kada sneg prođe i krenu prvi topliji dani, morate povaljati travnjak. Odvojeni delovi ponovo će se spojiti sa zemljom, korenje trave će ojačati, pospešićete bokorenje, a vaš travnjak će vrlo brzo biti bez rupa, uredan i zelen.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica