Stres kod stoke: Evo kako treba da se ophodite sa svinjama

Stres kod stoke: Evo kako treba da se ophodite sa svinjama

svinja

Bilo da se radi o malim ili velikim farmama svinja, radnici ili farmeri moraju da budu vešti u radu sa svinjama, a radi svoje lične bezbednosti i bezbednosti životinja.

Prvi korak je odvajanje dovoljno vremena da bi se razumeli prirodni instikti i ponašanje svinja, kako bi rad sa njima podsticao saradnju, a smanjio otpor životinja.

Svinje uglavnom vole da prate ravne linije i blage obline, idealno u okviru poznate grupe. Takođe, svinje vole svetlija mesta od tamniji. Ukoliko se drže na otvorenom mogu nerado da pođu u zatvoren prostor i da prirede iznenađenje, naglim i brzim pokušajem da se vrate nazad.

Veliki broj nesreća može da se izbegne znanjem kako svinje obično reaguju na određene situacije. Na ovaj način mogu da se uklone okolnosti u kojima životinje mogu da se suprotstave.

U dobro osmišljenim komercijalnim kompleksima, objekti su postavljeni tako da svinje mogu da se premeštaju kroz niz prolaza i kapija. Radnici posebno vode računa da uklone nepoznate predmete na njihovom putu, kako se životinje ne bi uplašile i panično pokušale da se vrate nazad.

Male farme, koje nemaju namenski izgrađene velike smeštaje, imaju privilegiju da su u mogućnosti da uspostave bliži odnos sa svojim svinjama. To podrazumeva upoznavanje specifičnosti i temperamenta svake jedinke. Ovo omogućava upotrebu „praktičnog“ pristupa kako bi se umanjio stres životinja u svakodnevnom radu sa njima.

Bez obzira na veličinu farme i vrstu uzgoja svinja, svo osoblje koje ima bilo kakvu interakciju sa svinjama treba da primenjuje isprave tehnike rada sa ovim životinjama. Tehnike rada treba da budu relevantne za veličinu i starost svinje.

Komercijalna industrija ima iskusne radnike za obuku novih radnika. Sa druge strane, mali proizvođači često su u nepovoljnijem položaju, jer ne znaju kako da dođu do odgovarajuće obuke. Nažalost, teoretska edukacija ne može da zameni praktičnu primenu, te je neophodno imati iskusnog mentora, konsultovati stručnjake ili posećivati određeno vreme iskusne farmere kako bi se došlo do praktičnog znanja.


svinja

Sigurnosne mere u radu sa prasićima i krmačama

U situacijama kada su prasići s majkom, a stočar mora da im priđe i radi oko njih, majku je potrebno ukloniti na sigurnu udaljenost. Kako bi se stres krmače sveo na minimum, najbolje je da ih ona ne čuje. To nekada nije lak zadatak, jer skičanje prasadi može da dosegne jačinu od 120 Db.

Sa izuzetno malim prasićima može da se upravlja blagim i nežnim navođenjem na pravac gde treba da se usmere, a prase može i da se podigne i drži u naručju uz podupiranje stomaka.


Međutim, treba imati u vidu da svinje ne nose svoje mladunce. Ukoliko prase nije naviklo na podizanje i ne zna da mu se ništa stravično neće desiti, počeće da vrišti. To je zato što mu se instiktivno aktivira strah, s obzirom da pozdizanje za njega znači da ga je pokupio grabljivac i jedina mu je zaštita da vrištanjem upozori majku.

svinja


Takođe, treba imati u vidu da se ne menjaju često radnici koji rade sa životinjama. Što krmača bolje poznaje radnika koji se brine o njoj, to je manja verovatnoća da će praviti problem kada je u on blizini njenih prasića.

Sigurnosne mere za rad sa veprom

Nikada ne treba podcenjivati vepra. Uvek treba ima dva iskusna radnika kada se radi sa nerastima. Takođe, uvek treba koristiti široke drvene ili plastične ploče za upravljanje kretanjem svinja, a koje radnici drže između sebe i životinja.

Dodatne mere predostrožnosti

Primena lekova i veterinarski postupci su neizbežno stres za svinje. Kada su pod stresom, one mogu da budu agresivne i da se ponašaju nepredviđeno, te je potrebno smanjiti rizike od povreda životinja, ali i radnika. U nekim okolnostima postoje opcije za pametan rad. Na primer, kod uklanjanja crva može da se odabere tretman koji se kombinuje sa hranom ili vodom; za lečenje zaraženih rana može da se koristi antiobitski sprej, a ne injekcija, itd.

Svakako treba imati u vidu da se treba teoretski edukovati o tehnikama rada koje se koriste za različite uzraste životinja, a pre praktičnog učenja novih veština. Takođe, treba se konsultovati sa mentorom, stručnjacima ili iskusnim farmerima šta je najbolja praksa u određenim situacijama.

Izvor: The pig site

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica