Proces zasušenja muznih krava i pravilna ishrana

Proces zasušenja muznih krava i pravilna ishrana

Zasušenje nije samostalna radnja, već podrazumeva i pravilnu ishranu kako bi se organizam muzne krave prilagodio i sam smanjio lučenje mleka u mlečnoj žlezdi. Muzna krava mora se zasušiti krajem sedmog meseca steonosti kako bi njen organizam mogao da se potpuno posveti poslednjoj fazi razvoja ploda i pripremi za novu laktaciju.

Zasušenje muznih krava nije samostalna radnja, već podrazumeva i pravilnu ishranu - © Pixabay

Zasušenje je važan period u proizvodnom ciklusu svake krave. U tom periodu mlečna grla su naročito osetljiva i podložna infekcijama. Veoma je važno postići odgovarajuću kondiciju koju grla treba da imaju u ovom periodu. To se postiže pre svega adekvatnom ishranom. Posebnu pažnju treba obratiti i na postepeno smanjenje količine pomuženog mleka u periodu koji prethodi potpunom prestanku muže.

Period koji prethodi zasušenju počinje u trećem mesecu laktacije, i to postepenim korigovanjem telesne kondicije. Ovo je značajno, jer je mnogo teže uraditi to pred zasušenje ili tokom zasušenja. Cilj je da krava postigne ocenu 3 telesne kondicije, a sve ono što je ispod ili preko ovih vrednosti treba korigovati, i to promenom režima ishrane.
Kad se krave hrane koncentratom, u slučaju slabije telesne kondicije, količina ovog hraniva se povećava za pola kilograma dnevno, dok se kod pretovljenih životinja smanjuje za pola kilograma. U slučaju upotrebe kompletnih obroka, krave s visokom ocenom telesne kondicije se izdvajaju i posebno hrane.

Tokom perioda koji prethodi zasušenju, telesnu kondiciju treba proveravati dva do tri puta sedmično, a zatim jednom u toku nedelje. Steone krave moraju da povećavaju masu uporedo sa porastom ploda, i to od 45 do 65 grama dnevno, a pred sam porođaj i više. Ovo je neophodno kako krava ne bi bila premršava posle porođaja.

Pred zasušenje, količina mleka se smanjuje po 10 kilograma dnevno, a maksimalno 12 kilograma. Ovo se najlakše postiže smanjenjem udela koncentrata u obroku ili upotrebom kabaste hrane niske energetske vrednosti. Redukcijom visokoenergetske hrane brzo se postiže smanjenje količine mleka, ali se mora voditi računa da istovremeno ne dođe do opadanja telesne kondicije. U periodu zasušenja je ovakvo smanjenje proizvodnje neophodno.
Ocena kondicije mlečnih krava - © Igor Prka

Pre planiranog zasušenja moramo biti potpuno sigurni da nijedna četvrt nije mastitična, što proveravamo mastitis testom. Ako postoji trag mastitisa, kravu, odnosno mastitičnu četvrt moramo prvo sanirati pa tek onda zasušiti.

Procedura naglog zasušenja podrazumeva:

  1. Pre planiranog dana zasušenja kravi moramo uskratiti koncentrovanu hranu u potpunosti. To znači najmanje 5 dana pre zasušenja kravi ne davati: kukuruz, ječam, zob, soju. Treba uskratiti i zelenu hranu koja inače sama po sebi deluje na veće lučenje mleka u vimenu.
  2. Kravi treba ponuditi samo seno, ne obavezno vrhunskog kvaliteta. Na taj način će se samo po sebi znatno smanjiti lučenje mleka. Proizvodnja mleka bi tako trebalo da padne na polovinu ili čak trećinu normalne proizvodnje za tu kravu. Važno je istaći da se kravi mora uskratiti u ishrani sve osim sena i vode, koji moraju biti prisutni u dovoljnim količinama.
  3. Treba pripremiti injektore i to za svaku četvrt po jedan. Koristiti injektore koji služe baš za zasušenje krava a ne za lečenje mastitisa. Na dan kada zasušujemo kravu, injektore aplikujemo u četvrti vimena. To je najbolje učiniti uveče, posle poslednje muže.
  4. Drugi dan više ne muzemo. Vime će biti naliveno, do večeri natečeno, ali je važno ne musti više.
  5. Treći dan, ako je urađeno sve kako treba, mleka više ne bi trebalo biti. Vime bi trebalo da je mlohavo i ne bi smelo da je crveno.

Model naglog zasušenja krava stresniji je za organizam krave od modela preskakanja muženja - © Agromedia


Model zasušenja sa preskakanjem muže nije tako uspešan, jer se sa pražnjenjem vimena mlečna žlezda podstiče na stvaranje nove količine mleka, pa se prema tome celi hormonalni ciklus zbunjuje i nastavlja. Model naglog zasušenja u poređenju sa modelom preskakanja muženja za organizam krave je stresniji, ali taj stres deluje kraće i efikasnije na hormonalni sistem krave koji reguliše proizvodnju i lučenje mleka.

Autor: spec. dr vet. Igor Prka

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica