Farma krava za primer iz Skorenovca!

Farma krava za primer iz Skorenovca!

Branislav Popović iz Skorenovca kod Kovina stočarstvom se bavi od 2007. godine. Tada je kupio 47 junica, a već u 2008. godini sa njegove farme isporučeno je 320.000 litara mleka. Trenutno, na ovoj farmi nalazi se stotinak mlečnih krava koje prosečno daju po 9.350 litara mleka godišnje

 

„Prošle godine smo imali oko 80 muznih krava na farmi i ostvarili smo proizvodnju od 710.000 litara mleka. Oko 36.000 litara su posisala telad, što znači da smo imali naturalnu proizvodnju od preko 9.350 litara mleka po kravi“, objašnjava Branislav.

Global Seed – najveća organska farma mlečnih krava u regionu

Prema istraživanjima koja su sprovedena pre dve godine, u Srbiji se godišnje proizvede 1,5 milijardi litara mleka, a od toga čak 98% je kravlje. Prosečna mlečnost od 2.979 litara mleka po kravi godišnje Srbiju stavlja ispred mnogih zemalja iz okruženja. 

Krave - ©Agromedia

Međutim, kada bismo se poredili sa zemljama Evropske unije, nikako ne bismo mogli da se pohvalimo. Primera radi, u Holandiji prosečna mlečnost krava iznosi 6.500 litara godišnje, a u Danskoj je 6.102 litre. Ipak, stočari poput Popovića dokazuju da i srpski farmeri mogu da idu u korak sa evropskim.

On navodi: „Kada sam počeo da radim, mnogo sam polagao na genetiku. Danas samo tvrdim da to crno-belo goveče mora da da 6.000 do 7.000 litara mleka godišnje ako se njemu pristupi na prosečan, normalan način.”
 

 


Prema rezultatima popisa poljoprivrede, čak 68,5% svih goveda u Srbiji gaji se na farmama koje imaju do 19 grla goveda, a najčešće svega jedno ili dva.

 

Ništa tu spektakularno ne mora da se radi. Moje krave dobijaju oko 300 grama dnevno koncentrata, hranim ih i kvalitetnom, dobrom lucerkom i silažom. Eventualno, u jesenjem periodu, dobijaju i rezance, jer ih ima na tržištu. To su obroci na mojoj farmi, koji daju proizvodnju od 9.350 litara mleka po kravi godišnje“, dodaje Popović.


Popović je sebi je za cilj postavio da u naredne dve godine sa sto mlečnih krava ostvari proizvodnju od milion litara mleka godišnje. Ipak, ukoliko mislite da za vas ovakva računica nije ostvariva, niste jedini. Prema rezultatima popisa poljoprivrede, čak 68,5% svih goveda u Srbiji gaji se na farmama koje imaju do 19 grla, a najčešće svega jedno ili dva. 

Branislav Popović, stočar iz Skorenovca - ©Agromedia 


Proizvodnja mleka odvija se na gazdinstvima sa prosečnim kapacitetom od 2,8 krave. Zato ćemo o farmama kao što je ova u Skorenovcu još govoriti. Pokazaćemo vam kako bavljenje mlečnim govedarstvom može da se isplati čak i sa malim brojem krava, što se može postići povećanjem njihove mlečnosti. Uz to, videćete i kako da postignete bolju cenu na tržištu za kvalitetno mleko koje daju.

Do tada, podsticaj može da vam bude i činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uvidelo značaj razvoja stočarstva u Srbiji i da planira da bolje stimuliše visokoproduktivnu proizvodnju mleka i tako mnogim stočarima omogući da na tržištu ostvaruju zaradu od koje može pristojno da se živi.

Sagovornik:
Branislav Popović, stočar iz Skorenovca 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica