Vodič za uzgoj koka nosilja: Optimalni uslovi u objektu za uzgoj

Vodič za uzgoj koka nosilja: Optimalni uslovi u objektu za uzgoj

Dobar uzgoj koka nosilja, od samog trenutka kada se izlegnu iz jaja, je presudan za dobijanje zdravog i produktivnog jata. Iako postoje različiti načini komercijalnog uzgoja koka nosilja, preduslov za dobijanje zdravog jata jeste poštovanje nekih osnovnih higijenskih pravila, ali i obezbeđivanje optimalnih uslova u objektima za uzgoj.

Kada se govori o uzgoju koka nosilja, poljoprivredni proizvođači najčešće razmišljaju o tome kako da proizvodnju unaprede i dobiju što kvalitetnija jaja. Ipak, da bi do ovoga došlo, u samom uzgoju koka nosilja, sve od samog zasnivanja jata, moraju se poštovati neka pravila. U zasnivanju novog jata koka nosilja, najbitnije je imati uvid u zdravstveno stanje prethodnog jata. Na ovaj način, kao i poznavanjem problema koji su postojali sa prethodnim jatom dobro ćemo se pripremiti za uzgoj novog jata.

Čišćenje i dezinfekcija

Kao što je slučaj sa bilo kojim uzgojem u stočarstvu, i uzgoj koka nosilja zahteva poštovanje određenih higijenskih pravila i normi.

Ovde je potrebno istaći da se na proces čišćenja i dezinfekcije u uzgoju koka nosilja ne gleda samo kao na jednostavno zadovoljenje neophodnog minimuma higijene, već kao na neophodan proces u adekvatnoj pripremi za uzgoj novog jata.

Adekvatno sprovedenim procesom čišćenja i dezinfekcije osiguraće se da neće biti prenošenja potencijalnih bolesti i zaraza na novo jato. Pri izboru sredstava za dezinfekciju, morate se posavetovati sa stručnjakom, koji će vam preporučiti koji proizvodi su najbolji za rešenje određenih problema koji mogu nastati u mladom jatu koka nosilja.

Kvalitet vode

Pauzu između dva jata koka nosilja trebalo bi da iskoristite za proveravanje kvaliteta vode. Najpre treba testirati i očistiti cevovode.

Voda sa dodatkom određenih kiselina može biti izuzetno korisna za koke nosilje, zato što utiče na smanjenje količine štetnih bakterija u kokošijem crevu. Dodavanjem organskih kiselina u vodu koju koke nosilje piju, kako bi se stvorila Ph vrednost između 3,5 i 4, može jako pozitivno delovati na zdravlje creva i ukupno zdravstveno stanje koka nosilja.

Međutim, mora se voditi računa da se ne pretera sa dodavanjem organskih kiselina, jer voda na pojilu može postati gorka. Poznato je da živina ne voli gorak ukus, pa bi ovo moglo da smanji konzumiranje vode. Ovo je još jedan od razloga zašto se pre dodavanja organskih kiselina u vodu morate konsultovati sa stručnjakom i poštovati njegove instrukcije.

Na konzumiranje vode može da utiče i njena temperatura. Preporučljivo je da voda koju će koke nosilje piti bude nešto hladnija.


Voda za koke nosilje ne sme biti gorka- ©Wikipedia

Temperatura

Za dobar uzgoj koka nosilja potrebno je obezbediti odgovarajuću temperaturu objekta u kom će boraviti jato. Kao optimalne se navode temperature koje se kreću u granicama od 21 do 25 stepeni. Uzuzetak čine pilići stari jedan dan, čije su potrebe za temperaturom znatno više i one iznose 36 do 37 stepeni. Daljim razvojem pilića, potrebno je svake nedelje temperaturu smanjivati za dva do tri stepena, dok se ne postigne željeni opseg temperatura za odrasle jedinke.

Ukoliko u prostorijama u kojima borave koke nosilje nije moguće obezbediti optimalnu temperaturu, prostoriju je potrebno dogrevati. Kada se pak radi o letnjim mesecima, kada visoke temperature mogu da stvore problem, treba biti oprezan i intenzivno pratiti temperaturu u objektu, pošto i sami pilići odavanjem toplote tela dodatno podižu temperaturu.


Provetravanje

Relativna vlažnost vazduha tokom prve nedelje života koka nosilja treba da bude oko 40%. Na taj način ćemo izbeći nepovoljne uticaje na jato, kao što je dehidratacija. Pored relativne vlažnosti vazduha i temperature koju možemo da kontrolišemo ventilacijom, potrebno je obratiti pažnju i na negativan uticaj ventilacije na zdravlje koka. Najčešći primeri negativnog delovanja ventilacije su problem sa očima i gornjim respiratornim traktom, što  u budućnosti može dovesti do do pojave infekicija.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica