Uzgajivači goveda Srbije apeluju: UBRZATI ISPLATE SUBVENCIJA

Uzgajivači goveda Srbije apeluju: UBRZATI ISPLATE SUBVENCIJA

Proizvodna godina kabaste stočne hrane i žitarica započela je izuzetno loše, sa lošim kvalitetom i uništenim usevima. Nevreme i prisustvo afla toksina kod kukuruza dodatno su otežali situaciju. Poljoprivredni proizvođači suočavaju se sa teškom finansijskom situacijom, a isplate subvencija kasne. Udruženje odgajivača goveda centralne Srbije apeluje na nadležne da ubrzaju isplatu novca po hektaru i obrađene zahteve za genetiku i tov. U nadi da će naš apel biti ozbiljno shvaćen, cilj je omogućiti poljoprivrednim proizvođačima bolju drugu polovinu proizvodne godine.

farmeri na polju sa traktorom

Prenosimo apel:

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Svedoci smo da je ova proizvodna godina kabaste stočne hrane i žitarica počela izuzetno loše. Kvalitet kabaste hrane je daleko ispod proseka, a određene parcele koje još uvek leže pod vodom nisu ni pokošene. Pojedine delove naše zemlje je zahvatilo nevreme i kukuruz koji je bio planiran za silažu je u potpunosti uništen. Postoje najave da se ovakve pojave u narednih 15 dana ponove.

U severnim delovima naše zemlje je kod velikog broja proizvođača kukuruz izbačen iz koncentrovanih hraniva, zbog prisustva afla toksina, što ima dugoročno negativne posledice na zdravlje životinja i proizvodnju usled nedostatka energije u obroku.

Kvalitet pšenice i ječma je loš, i u kombinaciji sa niskim prinosom je već sada jasno da možemo očekivati ishranu krava u narednih godinu dana ispod proseka. Takođe možemo očekivati smanjenu proizvodnju usled manje upotrebe koncentrata, kao posledicu niske cene mleka.

Sagledavajući sve izneto, možemo zaključiti da se proizvođači nalaze u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, sa jasnim izgledima da će biti još gora.

Nikada se nije desilo, da i pored obećanja da će e-agrar platforma doprineti bržoj isplati subvencija, prođe više od pola godine, a ne bude isplaćena ni polovina iznosa po hektaru površine.


Ukoliko se država hvali da na računu ima dovoljno novca, postavlja se pitanje zašto ga ne isplaćuje?

Da li je onda problem u delu Ministarstva koji treba da obrađuje zahteve?

Da li je problem do ljudi koji obrađuju zahteve ili do uslova u kojima rade, npr. često padanje baze, sistem po kome je poljoprivrednicima ostavljeno da slikaju dokumenta, pa ih je sada nemoguće rastumačiti, ili temperatura u kancelarijama sa velikim staklenim prozorima u kojima ne rade klima uređaji, pa zaposleni izlaze sa posla 15 minuta pre kraja radnog vremena?


Sva ova pitanja i probleme pobrojane u njima ostavljamo nadležnima da rešavaju, zato što poljoprivredne proizvođače to ne interesuje, ali očekuju ubrzanje isplate obećanog od strane Ministarke gospođe Jelene Tanasković, a to je period odmah nakon isteka perioda od 30 dana nakon završetka javnog poziva.

Udruženje odgajivača goveda centralne Srbije apeluje na nadležne da se u narednim danima maksimalno ubrza isplata novca po hektaru, kao dela koji nije potrebno dodatno obrađivati, a uporedo sa time i isplata već obrađenih zahteva za genetiku i tov.


U nadi da će naš apel biti ozbiljno shvaćen, i da naši kombajni koji su prespavali prolećne proteste, a sada su u punoj snazi, neće početi da se kvare iznenada baš na velikim raskrsnicama, želimo poljoprivrednim proizvođačima bolju drugu polovinu proizvodne godine.

Upravni odbor Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica