Uslov za IPARD fondove: Odlaganje životinjskih otpadaka

Uslov za IPARD fondove: Odlaganje životinjskih otpadaka

Za naše poljoprivredne proizvođače najveći problem prilikom ostvarivanja prava na korišćenje podsticaja iz IPARD fondova Evropske Unije je neispunjenost minimuma nacionalnih standarda i to u najvećem broju slučajeva onih koji se odnose na odlaganje životinjskih otpadaka.

Stoka © Agromedia

Da bi gazdinstvo moglo da koristi sredstva iz IPARD fondova mora da ispunjava nacionalne standarde na nivou čitavog gazdinstva, a ne samo za proizvodnju za koju želi da koristi podsticaje.

Većina poljoprivrednih gazdinstava u Braničevskom okrugu su mešovita, odnosno imaju biljnu i stočarsku proizvodnju. Ukoliko gazdinstvo želi da iskoristi podsticaje za ratarsku ili voćarsku proizvodnju, a poseduje stoku, mora da ima izgrađene objekte za odlaganje čvrstih i tečnih životinjskih izlučevina.

Organski otpad – gde s njim ako nije za đubrivo?

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je krajem 2017. godine objavilo Pravilnik, kojim se propisuju tehnički i tehnološki uslovi koje treba da ispunjavaju objekti za skladištenje životinjskih izlučevina.

Objekat za skladištenje životinjskih izlučevina mora da bude izgrađen od materijala nepropustljivog za vodu, na način koji sprečava izlivanje, ispiranje ili oticanje stajnjaka u okolinu, kao i zagađenje podzemnih i površinskih voda.

  • Mora biti izgrađen na najmanje 20 metara udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita jezera ili drugih stajaćih voda


  • 3 metara udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita vodotoka širine korita 5 ili više metara

  • 10 metara udaljenosti od spoljašnjeg ruba korita vodotoka, na nagnutim terenima uz vodotokove sa nagibom većim od 10%

Takođe, objekat treba da bude kapaciteta koji je dovoljan da obezbedi prikupljanje stajnjaka za period od šest meseci. Kapacitet objekata za skladištenje životinjskih izlučevina određuje se na osnovu obračuna i to kada se broj uslovnih grla pomnoži sa količinom tečnih i čvrstih izlučevina prema vrsti i kategoriji (starosti) domaćih životinja za period od šest meseci.


Koliko životinjski otpad šteti životnoj sredini

Za odlaganje čvrstog stajnjaka potrebno je izgraditi đubrište. Đubrište je horizontalni objekat od armiranog betona, čiji pod treba da je ograđen betonskim zidovima sa tri strane.


Za sakupljanje tečnih izlučevina potrebno je izgraditi osočnu jamu, ukopani podzemni betonski objekat izgrađen od materijala nepropustljivog za vodu, pokriven betonskom pločom sa otvorom za pražnjenje. Osočna jama se gradi na način koji sprečava isticanje u podzemne i površinske vode.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Autor: dipl. inž. Milena Zafirović Stojanović

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica