Svet poljoprivrede Prodavnica

Štetan uticaj hladnoće na produktivnost stoke i kako ga smanjiti

Iako je sprovedeno mnogo istraživanja i ispitivanja na koji način toplotni stres utiče na uzgoj stoke, o efektima niskih temperatura i takozvanom „hladnom stresu“ se ne priča mnogo, iako se potrebe stoke u tom periodu značajno menjaju. Saznajte na koji način treba da se prilagodite hladnom vremenu i kako da ih hranite da biste ublažili negativne efekte hladnoće na njihovu produktivnost.

Štetan uticaj hladnoće na produktivnost stoke i kako ga smanjiti- © Pixabay

Ukoliko je stoka pod stresom, bilo zbog visoke ili jako niske temperature njihov metabolizam doživljava neku vrstu šoka, menjaju se potrebe, a ukoliko se ne odreaguje produktivnost opada.

Unos hrane i preživanje (ruminacija)

Jako niske temperature stvaraju takozvani „hladni stres“ kod stoke i podstiče im apetit. Osim toga, prilikom izlaganja velikoj hladnoći dešavaju se promene u žvakanju hrane. Vreme ruminacije (preživanja) kod goveda se, takođe, povećava u zimskom periodu. Žvakanje po ciklusu ruminacije se povećava za oko 10% zbog izlaganja hladnoći i za oko 20% kod laktacije. Šta to zapravo znači? To znači da se životinjama povećava apetit ali se smanjuje mogućnost varenja (duže preživaju).

Štetan uticaj hladnoće na produktivnost stoke i kako ga smanjiti - © Pixabay

Uticaj temperature na sistem za varenje životinja sledi opšti princip da su životinje veće telesne mase, kao što su junice ili potpuno zrele krave, manje podložne „hladnom stresu“, nego što su to manje životinje, poput teladi.

Uprkos smanjenoj funkciji varenja, životinje imaju više koristi od povećanog apetita te im treba obezbediti više hrane. Procenat uvećanja gladi kod životinja u zimskom periodu povećava se za 20-30% i za toliko treba da se poveća ishrana senom, dok peletirana hrana treba da se poveća u iznosu od 10%, čime se skraćuje trajanje jedenja.

Koje rase goveda su pogodne za tov?

Rast stoke

Stopa rasta i efikasnost iskorišćenja hrane kod stoke su smanjeni pod „hladnim stresom“, a za to je zaslužan gore opisan uticaj hladnoće na sistem za vanjere stoke, kao i druge metaboličke promene. Studije su pokazale da hladni stres utiče na promet proteina kod preživara. Procenat razgradnje proteina povećana je više nego sinteza, što ima za rezultat gubitak mišićne mase.

Takođe, u istraživanjima je izračunato da se potreba za energijom kod goveda povećava za 1% za svaki stepen temperature koja je ispod 20 stepeni jer koriste više energije da se prilagođavaju temperaturi, čime se smanjuje efikasnost korišćenja energije iz hrane za rast i druge biološke funkcije.

Stres kod stoke: Kako da smirite uznemirene krave

Štetan uticaj hladnoće na produktivnost stoke i kako ga smanjiti - © Pixabay

Trudnoća

Hladnoća ne može štetno da utiče na trudnoću stoke. Međutim, ne treba se previše oslanjati na korišćenje telesnih rezervi energije koje životinja ima ako je nivo ishrane nedovoljan ili postoji nedostatak belančevina jer mogu nastati razne komplikacije. Ukoliko je težina krave ozbiljno smanjena, krave mogu smanjiti potencijal dojenja teleta i mogu kasniti sa novom trudnoćom.

Najčešći problemi u odgoju junica i kako ih izbeći

Laktacija

Hladni stres prouzrokuje smanjenje izlučivanja mleka kod krava koje doje telad. Lokalno hlađenje mlečne žlezde i smanjeni protok krvi kroz mlečne žlezde dovodi do smanjenog prinosa mleka.

Štetan uticaj hladnoće na produktivnost stoke i kako ga smanjiti - © Pixabay

Mere zaštite stoke od hladnog stresa

Vremenskim prilikama ne možemo upravljati ali možemo koristiti neke od strategija da se smanji uticaj hladnog stresa na krave, a samim tim smanje troškovi i poboljša efikasnost proizvodnje. To su:

  • Nadgledanje temperature i povećanje količine hrane kao odgovor na hladno vreme. Krave u poslednjem tromesečju trudnoće zahtevaju dodatnu ishranu sa zrnastom hranom u periodima kada efektivna temperatura padne ispod 20 stepeni.
  • Hladan vetar povećava hladni stres kod stoke, te je njihova zaštita od vetra veoma važna mera.
  • Omogućavanje suve posteljice značajno utiče na sposobnost stoke da izdrži hladni stres. Održavanje krava čistim i suvim je veoma bitna mera.
  • Osiguravanje dovoljno hrane, dodatnog sena i zrnaste hrane. Ukoliko je seno mokro od snega i slično, ne sme da bude smrznuto. Formulaciju prehrane treba prilagoditi ishrani životinja pod stresom, a najbolje da se posavetujete sa svojim veterinarom.
  • Pobrinite se da krave imaju dovoljno vode u svakom trenutku. Ograničavanje vode ograničiće unos hrane i kravama će otežati ispunjavanje njihovih energetskih potreba. Takođe, prekomerno hladna voda ozbiljno ograničava unos vode u organizam.

Izvor: Dairyglobal

Komentari