Koja je razlika između: Simentalske ili holštajn-frizijske rase?

Koja je razlika između: Simentalske ili holštajn-frizijske rase?

Simentalska rasa ubraja se u najzastupljenije rase goveda u Srbiji. Za razliku od njega Holštajn je danas vodeća mlečna rasa goveda u svetu. Razlikuju se po mnogo čemu a pre svega po boji koja je kod simentalca crvenkasto-zlatna ili bela, a kod holštajn frizijske rase crno-bela. Ovo nisu jedine karakteristke koje razlikuju ove dve rase goveda.

Bik simentalac može dostići visinu do 160 cm, a krave simentalske rase i do 150 cm u zavisnosti od upotrebe. Holštajn ima vrlo skladne proporcije tela i tako grla izgledaju savršeno i simetrično. Odlikuju se snažnom konstitucijom i čvrstom građom. Visina krava je 145 cm, a bikova 150-160 cm.

Kvalitet mesa je simentalske rase je visok, za rasliku od holštajn-frizijske gde se visok kvalitet mesa može psotići samo ukrštanjem različitih rasa. Mlečnost holštajnskih krava u zemljama sa razvijenim govedarstvom premašuje 8.000 kg u prosečnoj laktaciji. Vodeća zemlja u tom pogledu je Izrael.

Simentalska i holštajn-frizijska rasa goveda - © Agromedia

Najčešći razlozi za uzgajanje simentalske rase su pre svega dobre reproduktivne sposobnosti, sposobnost prilagođavanja svim uslovima, izuzetna vitalnost, velika otpornost na bolesti, kratak vremenski period između teljenja, a razlog je i svakako visoka mlečnost i dobra proizvodnja mesa. Kada je reč o tovu holštajn-frizijske rase goveda, proizvođači moraju da računaju na nizak prirast i negativne rezultate.

U Srbiji se simentalac najviše gaji u centralnoj Srbiji, oko slivova Resave, Kolubare i Morave. Iako daje manju količinu mleka od rase Holštajn, ipak se u proizvodnji zadržava duže.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica