Agrarna izdvajanja: KO najviše ulaže u poljoprivredu u Srbiji?

Agrarna izdvajanja: KO najviše ulaže u poljoprivredu u Srbiji?

Od 147 miliona dinara, koliko iznosi ovogodišnji valjevski agrarni budžet, ovdašnji poljoprivrednici mogu da računaju na 120 miliona dinara raznih podsticaja. Inače, subvencije za poljoprivredu i ruralni razvoj u odnosu na prošlu godinu uvećane su za 20 miliona dinara, što je za proteklih nekoliko godina najveći iznos sredstava po ovom osnovu, a ujedno grad na Kolubari svrstava na prvo mestu po izdvajanjima za poljoprivredu u Kolubarskom okrugu.

Valjevski kraj

Na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva, koji realizuje preduzeće ”Agrorazvoj –  valjevske doline”,  najviše sredstava odnosno 111,5 miliona dinara namenjeno je za mere ruralnog razvoja, četiri i po miliona za posebne podsticaje i četiri miliona dinara za kreditnu podršku.

”Posebno bih izdvojio jednu podsticajnu meru, koja je nova od ove godine, a to je  kupovina priplodnog materijala iz uvoza. Plan je da kupimo oko 100 priplodnih junica i namera nam je da na ovaj način poboljšamo genetički potencijal u našem muznom govedarstvu.

Ova mera je veoma bitna i značajna. Nadam da ćemo na ovaj način uticati na povećanje količine mleka po muznom grlu, imajući u vidu da je trenutni prosek u laktaciji negde oko 5.000 litara mleka po kravi, a gala koja bi uvezli daju 8.000 litara mleka pa čak  više po laktaciji”, najavljuje Goran Marjanović, direktor  preduzeća ”Agrorazvoj –  valjevske doline”.

Ko ima pravo da konkuriše za priplodna grla?

junice valjevo

 

Pravo da konkurišu za priplodne junice imaju poljoprivredni proizvođači koji se bave govedarstvom, odnosno da u svom zapatu imaju najmanje pet muznih grla.

Procena je da će nabavka junica koštati 40 miliona dinara. Sredstva za kupovinu priplodnih grla u iznosu od 20 miliona dinara biće obezbeđena iz Programa podsticaja poljoprivredi i ruralnom razvoju, a po 10 miliona izdvojiće ”Agrorazvoj” od novca koji je u prethodnim godinama naplaćen od držalaca koji su svoju ugovornu obavezu izmirili u novcu i stočari koji se bave mlečnim govedarstvom odnosno budući držaoci grla.


Značajna agrarna izdvajanja u ruralni razvoj

Kada je reč o podsticajima za mere ruralnog razvoja – 70 miliona dinara je izdvojeno za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, odnosno za nabavku priplodnih grla mlečnih rasa goveda, ovaca i koza, kupovinu poljoprivredne mehanizacije, mašina i opreme, podizanje novih ili obnavljanje višegodišnjih zasada voća, hmelja i vinove loze, zatim opreme za pčelarstvo, plastenika, sistema za protivgradnu zaštitu.

Koja su još ulaganja i podsticajne mere?

 Za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je 17 miliona dinara, milion dinara manje za podršku mladima na selu, sa tri miliona biće finansirana mera održivo korišćenje šumskog zemljišta, a sa dva i po miliona dinara  razvoj tehničko – tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Za ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti, podsticaje u organskoj proizvodnji i uspostavljanje i jačanje poljoprivrednih udruženja izdvojeno je po milion dinara.

”Kada je u pitanju podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima ukupna sredstva su uvećana i za ovu meru izdvojeno je 16 miliona dinara. Prednost će imati mladi koji isključivo žive od svog rada na selu.


Cilj nam je da zadržimo mlade na selu i da nastave da se bave poljoprivrednom proizvodnjom na svom gazdinstvu. Maksimalan iznos koji se može dobiti je 300.000 dinara, dok je povraćaj 70 posto u odnosu na vrednost investicije. Prošle godine pristiglo je oko 100 zahteva, od čega je 70 mladih poljoprivrednika dobilo povraćaj novca. Broj zahteva se iz godine u godinu uvećava, a najveće interesovanje je za kupovinu mehanizacije i priplodnog materijala”, navodi Marjanović.

Kome idu agrarna izdvajanja?

Predviđeno je da izdvojena sredstva kroz razne podsticajne mere u ovoj godini dobije 1.500 valjevskih poljoprivrednih proizvođača. Programom poslovanja ovog preduzeća za 2024. godinu, od poljoprivrednika sa kojima ”Agrorazvoj” ima sklopljene ugovore o zanavljanju stada, planira se preuzimanje 700 jagnjadi i 20 teladi, delom u živoj stoci, a delom u novcu i putem izvršitelja, od čega se očekuje naplata u iznosu od dva miliona dinara. Preuzeta grla stoke biće data novim držaocima sa kojima će biti potpisani ugovori.


 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica