Proizvodnja hrane za ribnjake – Alge kao alternative

Proizvodnja hrane za ribnjake – Alge kao alternative

Proizvodnja hrane za ribnjake – Alge kao alternative - © Agromedia

Svaki alternativni sastojak hrane za životinje, pa i ribe, mora da osigura hranljivu vrednost po konkurentnoj ceni. Konvencionalne kopnene kulture, posebno žitarice i uljarice, favorizovane su alternative zbog niskih troškova, a pokazale su se uspešnim u primeni kao zamena za riblje brašno. Međutim, takvi biljni dodaci mogu uzrokovati značajne promene u prehrambenom kvalitetu proizvedene ribe. Zašto bi alge, koje se popularno smatraju “biljkama”, bile dobri kandidati za ishranu riba?

Alge, uključujući makroalge („morske alge“) i mikroalge (npr. fitoplanktoni), mogu biti odlična alternative ribljem brašnu jer su alge osnova vodenih lanaca ishrane i ribama je prirodno da ih konzumiraju.

Usevi koji se obično koriste u hrani za ribe imaju nedostatak određenih aminokiselina kao što su lizin, metionin, treonin i triptofan, dok je analiza sadržaja aminokiselina u brojnim mikro i makro algama ustanovila da, iako postoje značajne varijacije, one uglavnom sadrže sve esencijalne aminokiseline.

Na primer taurin, koji je esencijalno hranivo za mesoždere i neke ribe, ne nalazi se u kopnenim biljkama. Međutim, iako je taurin mnogo ređe ispitivan od drugih aminokiselina, zabeležen je u značajnim količinama u makroalgama kao što su Laminaria, Undaria, kao i nekim mikroalgama, kao što su zeleni flagellate Tetraselmis i crvena jednoćelijska alga Porfiridium.

Neke vrste algi se koriste kao izvor pigmenata u hrani za ribe. Na primer, Hematokok se koristi za proizvodnju astaksantina, koji je odgovoran za ružičastu boju mesa lososa.

Mnogo različitih algi već igra vitalnu ulogu u akvaristici. Opšte je poznato da dodavanje mikroalgi u tankove za uzgoj larvi donosi brojne prednosti, poput sprečavanja naleta na zidove rezervoara, poboljšavanje hranljive vrednosti zooplanktona, kao i poboljšavanje probavne funkcije larvi.

Za prehranu ribnjaka, osim algi postoje i drugi vidovi alternativne ishrane riba kao što je otpadom iz pivara, vinarija i destilerija.

Koliko je isplativo baviti se uzgojem algi kao hranom za ribe?

Alge su vrlo praktične, prvenstveno jer su jeftine i komercijalno dostupne.


Na primer, mikroalge kao što su Spirulina, Chlorella i Dunaliella, mogu se proizvesti po jeftinoj tehnologiji na otvorenom ribnjaku i plasirati na tržište kao suvi prah, a njihovi su prehrambeni profili dobro dokumentovani.

Proizvodnja hrane za ribnjake – Alge kao alternative - © Pixabay

Makroalge, kao što su Laminaria, Undaria i Durvillea, te smeđa alpska alga Ascophyllum, javljaju se u gustim grupama koje se mogu ekonomski ubrati, a imaju dugu istoriju upotrebe kao izvor joda.


Početna investicija za uzgoj algi je manja od one u konvencionalnoj poljoprivredi, a jestive mikroskopske alge mogu dati prinos i do 5 kg nedeljno na samo 0.25m3.

Sa druge strane, alge imaju široku primenu. Koriste se u akvaristici, u ribolovu, za pojačavanje imuniteta biljaka u hidroponici.


O hrani za ribe treba razmišljati pre nego što se izgradi ribnjak. Ukoliko vas interesuje zasnivanje ribnjaka preporučujemo da pročitate koji su to pripremni koraci za podizanje ribnjaka i uzgoj ribe.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica