Suncokret je jedna od najvažnijih uljarica u našoj zemlji

Suncokret je jedna od najvažnijih uljarica u našoj zemlji

Suncokret (Helianthus annuus), pored soje i uljane repice, jedna je od najznačajnih uljarica u našoj zemlji. Žetva suncokreta sa manjim ili većim zakašnjenjima počinje, u zavisnosti od roka setve i dužine vegetacije, krajem avgusta i početkom septembra.

Suncokret - © Pixabay

Seme suncokreta sadrži:

 • Ulje 45- 60 %;
 • Proteini 24 %;
 • Vlakna 3 %;
 • NET 10 % i
 • Minerala 3 %.

Privredni značaj suncokreta:

 • Prehrambena industrija (ulje, margarin, brašno, seme);
 • Hemijska industrija (sapun, glicerin, boje, lakovi);
 • Farmaceutska industrija (lekovi i kozmetički proizvodi) i
 • Proizvodnja biodizela.

Od suncokreta se dobijaju nusproizvodi:

 • Pogače i sačma koje obiluju belančevinama, ugljenimhidratima, mineralnim materijama i drugim korisnim sastojcima, jedna su od važnijih komponenata u proizvodnji koncetrovane stočne hrane;
 • Glave, mogu poslužiti kao stočna hrana;
 • Čitave biljke, koriste se u pripremi silaže i
 • Ostale mogućnosti primene (ptičija hrana, grickanje i zabava i kao ukrasna biljka).
Suncokret - © Agromedia 

Žetva suncokreta

Seme u glavi suncokreta neravnomerno dozreva, najpre sazreva seme koje se nalazi na periferiji glave. Zrele biljke raspoznaju se po sledećim znacima:

 • stabljika odrveni i dobije smeđu boju;
 • listovi se osuše, osim dva vršna;
 • donja strana glavice požuti;
 • jezičasti cvetovi se osuše i opadnu i
 • zrno je popunjeno karakterističnom hibridnom osobinom.

Kombajniranje se obično obavlja kada je suncokret potpuno zreo i u tom slučaju kombajn kvalitetno radi i olakšavaju se radovi oko dosušivanja i skladištenja. Kada je suncokret potpuno zreo, zrno se lako osipa o čemu se mora voditi računa prilikom podešavanja kombajna, jer tada mogu nastati veliki gubici.

Pravovremena žetva suncokreta je jedna od najvažnijih operacija u procesu proizvodnje suncokreta jer od nje direktno zavisi visina prinosa. Kombajniranje treba započeti kada zrno suncokreta ima vlagu oko 14 odsto, a završetak žetve treba da bude pri vlažnosti zrna od oko 10 odsto.

Suncokret - © Pixabay 

Ako se sa žetvom okasni može doći do osipanja zrna, a u posebnim slučajevima i do lomljenja celog stabla i glavica. Ako žetva suncokreta kasni od 10-12 dana u odnosu na optimalni rok može doći do smanjenja prinosa 15-20 odsto. Ukoliko se žetva obavi nešto ranije od optimalnog vremena, pad prinosa je manji nego kod kasnijeg roka žetve i iznosi oko pet odsto.

Broj obrtaja bubnja treba smanjiti na maksimalno 400-500 u minuti, razmak između bubnja i podbubnja treba da je maksimalan. Na ovaj način znatno se smanjuje lom, oštećenje i ljuštenje zrna što smanjuje užegnuće i pojavu bolesti prilikom skladištenja. Žetvu suncokreta treba obaviti kombajnima specjalizovanih adaptera ili kombajnima za kukuruz uz određeno podešavanje. Prinos suncokreta kreće se od 2- 4 t/ ha. Žetva suncokreta kreće, zavisno od roka setve i dužine vegetacije, krajem avgusta i početkom septembra.


Skladištenje suncokreta

Skladištenje suncokreta je težak i odgovoran posao, zbog velikog sadržaja ulja u zrnu. Ako je procenat ulja 44 odsto i vlaga oko 10 odsto može doći do aktiviranja enzima koji razgrađuju mast, isto tako dolazi do raspadanja proteina pa se time smanjuje vrednost sačme. Seme se dobro čuva sa vlagom od 6-7 odsto. Nema uspešnog čuvanja suncokreta bez dosušivanja gde temperatura vazduha ne sme biti veća od 40 ᴼC.

Autor: Nenad Erceg, dipl. ing. polj. (Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS-PJ Gradiška)

Tekst je originalno objavljen u magazinu Agro Planeta


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica