Šta i kako utiče na prinos pšenice

Šta i kako utiče na prinos pšenice

Svaki poljoprivrednik želi da ima što bolji i kvalitetniji prinos, a da za te rezultate uloži što manje sredstava, rada i energije. Koji sve faktori utiču na to, piše Dipl. inž. Borko Ivanović iz PSSS-a Čačak .

Faktori koji će uticati na prinos pšenice u sezoni 2018/2019, a na koje svakako možemo uticati je agrotehnika odnosno njeni činioci: plodored, osnovna obrada, predsetvena priprema, đubrenje, setva i mere nege u toku vegetacionog perioda. Pored agrotehnike i vremenski uslovi imaju veliki uticaj na prinos.

 

psenica_zetva© Pixabay

 

1. Plodored 

Pšenica ne podnosi monokulturu. Zato joj pogoduju predusevi koji rano „napuštaju“ parcelu, zbog adekvatnije pripreme zemljišta za setvu. Još su pogodni i predusevi koji zemljište ostavljaju čisto od korova, dobrih fizičkih, hemijskih i bioloških osobina.

2. Osnovna obrada 

Način i vreme osnovne obrade zavisi od preduseva, osobina zemljišta i klimatskih uslova područja. Ako je predusev bila biljna kultura za koju je osnovna obrada izvršena na veću dubinu, osnovna obrada za pšenicu može biti plića, ali se moraju zaorati žetveni ostaci. Na težim zemljištima se ore dublje, dok, zbog čuvanja vlage, na lakšim peskovitim zemljištima, se ore pliće.

Prvi prinosi pšenice od 6 do 8 tona po hektaru

3. Predsetvena priprema 

Predsetvenom pripremom treba obezbediti rastresit sloj koji će prekriti polu i optimalno zbijen sloj, na koji će se položiti. Kašnjenje sa pripremom će, neminovno, prouzrokovati kasniju setvu i odraziće se na prinos. Na teritoriji PSSS Čačak znatne površine pod krompirom zameniće pšenica i druga strna žita, pa poljoprivredni proizvođači koji na vreme izvade krompir, imaju dovoljno vremena da na vreme izvrše pripremu za setvu. Samim tim, setva će biti u optimalnom vremenskom periodu, od 10. do 25. oktobra.


4. Đubrenje pšenice

Minimalna količina đubriva koju treba primeniti, zavisi od:

  • prethodnog useva, pa, ako je krompir bio predusev, nema opravdanosti za đubrenje, pošto krompir nije iskoristio celokupnu količinu đubriva,
  • agroekoloških uslova,
  • potencijala regiona i
  • genetskog potencijala sorte.

Rusija zadovoljna ovogodišnjim rodom pšenice

5. Izbor sorte pšenice

Prilikom izbora sorte treba voditi računa o:


  • biološkim osobinama (prinosne sorte, hlebne sorte, sorte poboljšivači),
  • ekonomskim aspektima (različita cena),
  • organizacionim elementima ( treba gajiti više sorata, pošto se produžava optimalni rok setve). Kod poljoprivrednih proizvođača još uvek se u znatnom procentu seje tvz. seme „ sa tavana“, ali taj novac ,koji se tako pokušava uštedeti, mnogo je manji od novca koji će se dobiti na povećanju prinosa, setvom deklarisanog semena pšenice.

Na osnovu prethodnih iskustava, možemo zaključiti da treba koristiti sortno, čisto seme, jer se povećanjem prinosa, opravdavaju malo veća novčana sredstva, uložena u sortno seme.

U narednom periodu globalno zagrevanje može da prepolovi prinose


6. Mere nege u toku vegetacionog perioda

Izuzetno je važno tretiranje od korova, bolesti i štetočina. Fusarium nanosi velike štete. Od ovog patogena izuzetne rezultate pokazalo je tretiranje u fazi cvetanja.

 

Autor: Dipl. inž. Borko Ivanović, PSSS Čačak

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica