SAZNAJTE: Kakvu štetu u usevima pravi REPIČIN SJAJNIK, kako ga PREPOZNATI i SUZBITI?

SAZNAJTE: Kakvu štetu u usevima pravi REPIČIN SJAJNIK, kako ga PREPOZNATI i SUZBITI?

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) je jedna od najznačajnijih štetočina uljane repice kod nas. Kako bismo saznali sve informacije o ovom razornom insektu, razgovarali smo sa Milenom Marčić, rukovodiocem Prognozno – izveštajne službe zaštite bilja.

Odrasla jedinka repičinog sjajnika na cvasti uljane repiceFoto:Prognozno-izveštajna služba

„Odrasle jedinke, koje i prave najveće štete se javljaju kada temperatura zemljišta pređe 8°C, a temperatura vazduha 12°C. U sistemu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja monitoring ove štetočine se vrši pomoću žutih vodenih klopki i putem vizuelnih pregleda biljaka na prisustvo štetočine“, rekla je naša sagovornica.

Štetočina je najopasnija u periodu razvoja cvetnih pupoljaka

Kako kaže, repičin sjajnik je insekt koji pripada redu tvrdokrilaca. Odrasle jedinke su veličine 2-2,5 mm, ovalnog oblika i ispupčene na leđima. Crne su boje sa metalno zelenim i plavičastim sjajem. Imaju glavičaste pipke.

Ove godine su prema njenim rečima prve odrasle jedinke u lovnim klopkama registrovane u prvoj dekadi februara, dok je kontinuirano povećanje broja ulovljenih odraslih jedinki započelo u drugoj dekadi februara. Ova štetočina je aktuelna i najopasanija po useve uljane repice u periodu razvoja cvetnih pupoljaka, od faze prisutnih cvetnih pupoljaka još uvek zatvorenih lišćem (50 BBCH) do vidljive prve latice, cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, „žuti pupoljci“ (59 BBCH).

Sa otvaranjem cvetova, polen postaje lako dostupan odraslim jedinkama za ishranu i štetnost sjajnika sa napredovanjem cvetanja opada.

„Najveće štete pričinjavaju odrasle jedinke koje u potrazi za polenom kojim se hrane, izgrizaju cvetne pupoljke koji se nakon toga suše i otpadaju. Kao posledica oštećenja cvetnih pupoljaka, umanjuje se i formiranje ljuski. Prinos semena može da se smanji za 50 posto i više. Gubici su veći ukoliko se usled prohladnog vremena produži razvoj cvetnih pupoljaka koji su u tom slučaju duži vremenski period izloženi napadu sjajnika“, rekla je Milena Marčić.

Ona dodaje da pored direktnih šteta koje odrasle jedinke prouzrokuju izgrizajući cvetne pupoljke, ženke repičinog sjajnika polažu i jaja u cvetne pupoljke. Larve se unutar pupoljka hrane polenom i drugim delovima cveta, ali su ove štete manje u odnosu na one koje prouzrokuju odrasle jedinke u periodu dopunske ishrane.


U fazi cvetanja primena insekticida je striktno zabranjena

„Mere kontrole repičinog sjajnika mogu biti agrotehničke i hemijske. U agrotehničke mere spadaju plodored, prostorna i vremenska izolacija kao i gajenje sorti sa kraćim periodom cvetanja kako bi biljke što kraće bile izložene delovanju sjajnika”, rekla je ona.

Marčić objašnjava da se hemijske mere zaštite sprovode po postizanju ekonomskih pragova štetnosti koji se razlikuju po fazama razvoja cvetnih pupoljaka.

Kod nas su u upotrebi sledeći pragovi štetnosti: 0,8 odraslih jedinki repičinog sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima, 1-1,5 odraslih jedinki repičinog sjajnika po cvasti u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti i 2-3 odrasle jedinke repičinog sjajnika po cvasti u fazi prve pojave diferenciranih pupoljaka u cvasti.


Repičin sjajnik na cvasti Foto:Prognozno-izveštajna služba

U našoj zemlji za suzbijanje repičinog sjajnika registrovani su preparati na bazi alfa-cipermetrina, cipermetrina, deltametrina, lambda-cihalotrina, tau-fluvalinata i dr.


„Hemijske mere zaštite se vrše po postizanju ekonomskih pragova štetnosti. Kritične brojnosti se utvrđuju za svaku parcelu posebno, na osnovu vizuelnih pregleda terminalnih cvasti i utvrđivanja broja sjajnika. Kako većina insekticida koji su registrovani za suzbijanje repičinog sjajnika pripada grupi piretroida koji su veoma toksični za pčele i druge polinatore, primena insekticida je dozvoljena samo do otvaranja prvih cvetova. U fazi cvetanja primena insekticida je zabranjena!“, upozorila je sagovornica našeg portala.

Dodala je da je prilikom primene hemijskih mera zaštite preporuka da se tretmani sprovode u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima kako bi se zaštitili oprašivači na okolnoj cvetajućoj flori.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica