Savremeni hibridi kukuruza postigli dobre prinose

U povoljnim godinama kao što je bila prošla proizvođači kukuruza bez većih muka ostvarili su prinose veće od prosečnih, odnosno uobičajenih za pojedine regione. Međutim u godini kao što je ova kada vremenske prilike nisu išle na ruku proizvođačima, proizvesti kukuruz nije bilo lako. U pojedinim regionima, roda uopšte nije bilo ili je on iznosio par stonina kilograma po hektaru. Sa druge strane tamo gde je bilo padavina, gde su proizvođači dobro odabrali hibride u skladu sa kvalitetom zemljišta i lokalnim sprecifičnostima, ostvareni su rekordni prinosi.

Institut za kukuruz Zemun Polje - © Agromedia

Nebojša Lazarević iz Instituta za kukuruz Zemun Polje kaže da su prinosi na teritoriji centralne Srbije „šaroliki“.  Na nekim područjima prinosi su bili manji od višegošnjeg proseka i kretala se od 3 do 4 tona po hektaru. Na oglednom polju u selu Crnoklište kod pirota posejano je 15 hibrida različite FAO grupe zrenja. Prosečni prinosi bili su od 7,5 tona do 9 tona suvog zrna sa 14% vlage. Najbolje su se pokazali hibridi 606, 666 i 555.

„Institut za kukuruz Zemun Polje proizvodi savremene i moderne hibride, sa malom lisnom masom, niže stablo, otpornije na poleganje, krupnog, dubokog i teškog zrna sa malom kočankom“ rekao je Nebojša.

Mališa Denčić nastavio je porodični posao kojim se bavio njegov otac. Kukuruz svake godine seju na 70-ak hektara, primenjuju punu agrotehniku i postižu dobre rezultate.

„Koristili smo hibride drugih kuća, ali na našem području hibridi ove kuće su se pokazali kao najbolji. Gajimo hibride fao grupe 400 i 500 i fao grupe 600 i 700“ rekao je Mališa.

Kukuruz, kaže Mališa gaji, za ishranu stoke kao i za proizvodnju silaže, i za proizvodnju silaže preporučuje hibrid 735 Instituta za kukuruz Zemun Polje. 

Sagovornici: 
Nebojša Lazarević, iz Instituta za kukuruz Zemun Polje
Mališa Denčić, poljoprivredni proizvođač

Komentari